Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz

 

Ćwiczenia laboratoryjne:

Lab. Tytuł laboratorium Prowadzący Laboratorium
1 Badanie widma promieniowania lasera He-Ne Anna Tyszka-Zawadzka GR 124/129 (IMiO)
2 Konstrukcja i parametry lasera argonowego Piotr Warda GR 127 (IMiO)
3 Wybrane zastosowania metrologiczne laserów Bartosz Janaszek P100 (Skrzydła)
4 Badanie jednomodowego lasera argonowego Piotr Warda GR 127 (IMiO)
5 Badanie lasera CO2 Marcin Kaczkan GR 125B (IMiO)
6 Badanie parametrów ośrodka aktywnego lasera He-Ne Anna Tyszka-Zawadzka GR 124/129 (IMiO)
7 Badanie warunków generacji w laserze Nd:YAG Marcin Kaczkan P100 (Skrzydła)
8 Badanie parametrów laserów włóknowych Krzysztof Anders, Anna Jusza, Stanisław Stopiński P103 (Skrzydła)
9 Półprzewodnikowe źródła promieniowania Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska GR 125B (IMiO)

 

 

Harmonogram:

 

GRUPA Z1

11:15-16:00

13.03 20.03 27.03 10.04 17.04 24.04 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06
ćw. 1  X                      
ćw. 2            X            
ćw. 3                      
ćw. 4                      
ćw. 5                      X  
ćw. 6              X          
ćw. 7                      
ćw. 8                X        
ćw. 9      X                  
 

GRUPA Z2

11:15-16:00

13.03 20.03 27.03 10.04 17.04 24.04 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06
ćw. 1                      
ćw. 2         X              
ćw. 3                      
ćw. 4                    X    
ćw. 5                      
ćw. 6                X        
ćw. 7                      
ćw. 8              X          
ćw. 9        X                

 

  Z1 Z2
ćw. 1 13.03 20.03
ćw. 2 24.04 17.04
ćw. 3 17.04  27.03
ćw. 4 22.05 29.05
ćw. 5. 05.06 12.06
ćw. 6. 08.05 15.05
ćw. 7. 29.05 22.05
ćw. 8. 15.05 08.05
ćw. 9. 27.03 10.04

 

 

Dostęp do materiałów chroniony hasłem: