dr inż. Anna Jusza
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW
ul. Koszykowa 75 pok. 128 (GR)
00-662 Warszawa
tel. (22) 234 1466
e-m@il:

Termin konsultacji: wt. 1015-1200


Aktualnie prowadzone projekty badawcze:
 • 2022-2023, Rozwój interfejsów optycznych dla platformy fotonicznej na bazie azotku krzemu, FOTECH‑3 (POB Technologie fotoniczne) - wykonawca
 • 2021-2024, MIRPIC - Technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni, TECHMATSTRATEG‑III/0026/2019 - wykonawca
 • 2021-2025, PhotonHub Europe - One-Stop-Shop Open Access to Photonics Innovation Support for a Digital Europe, H2020, ref. 101016665 - wykonawca
 • 2020-2022, Diagnosis of a skin cancer in the conditions of limited social mobility / Diagnostyka zmian nowotworowych skóry w warunkach ograniczonej mobilności społecznej, IDUB AGAINST COVID‑19 - wykonawca
 • 2020-2022, Zdalne zasilanie dronów promieniowaniem laserowym - struktury na bazie półprzewodnika CIGS do konwersji promieniowania laserowego, FOTECH‑1 (POB Technologie fotoniczne) - wykonawca
 • 2020-2022, W poszukiwaniu żółtego promieniowania laserowego - domieszkowane dysprozem materiały aktywne do zastosowań w laserach na zakres widzialny, FOTECH‑1 (POB Technologie fotoniczne) - kierownik projektu
Publikacje z lat 2017-2022:
 • H. Głuchowska, R. Łyszczek, A. Jusza, R. Piramidowicz, Effect of N,N′-dimethylformamide solvent on structure and thermal properties of lanthanide(III) complexes with flexible biphenyl-4,4′-dioxydiacetic acid, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry , 2021, http://dx.doi.org/10.1007/s10973-020-10435-1
 • M. Gil-Kowalczyk, R. Łyszczek, A. Jusza, P. Piramidowicz, Thermal, Spectroscopy and Luminescent Characterization of Hybrid PMMA/Lanthanide Complex Materials, Materials 14 (12), 2021, pp. 3156, http://dx.doi.org/10.3390/ma14123156
 • R. Piramidowicz, A. Jusza, L. Lipińska, M. Baran, P. Polis, A. Olszyna, UV-blue luminescent properties of Tm3+:Y2O3 nanocrystals and PMMA-based composites, Journal of Luminescence 226, 2020, pp. 117458, http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2020.117458
 • A. Jusza, L. Lipińska, M. Baran, A. Olszyna A. Jastrzębska, M. Gil, P. Mergo, R. Piramidowicz, Praseodymium doped nanocrystals and nanocomposites for application in white light sources, Optical Materials 95, 2019, pp. 109247-1-8, http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2019.109247
 • R. Piramidowicz, A. Jusza, L. Lipińska, M. Gil, P. Mergo, RE3+:LaAlO3 doped luminescent polymer composites, Optical Materials 87, 2019, pp. 35-41, http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2018.06.018
 • A. Jusza, L. Lipińska, M. Baran, P. Polis, A. Olszyna, R. Piramidowicz, Short wavelength emission properties of Tm3+ and Tm3++Yb3+ doped LaAlO3 nanocrystals and polymer composites, Optical Materials 97, 2019, pp. 109365, http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2019.109365
 • K. Anders, A. Jusza, P. Komorowski, P. Andrejuk, R. Piramidowicz, Short wavelength up-converted emission studies in Er3+ and Yb3+ doped ZBLAN glasses, Journal of Luminescence 201, 2018, pp. 427-433, http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2018.04.056
 • A. Golba, S. Stopiński, A. Jusza, K. Anders, A. Kaźmierczak, M. Tomkiewicz, L. Augustin, R. Piramidowicz, Monolithically integrated multichannel transmitters for application in WDM-PON systems, Proc. SPIE, Optical Fibers and Their Applications 2017 10325, 2017, pp. 103250Y-8, http://dx.doi.org/10.1117/12.2271090
 • A. Kaźmierczak, S. Stopiński, A. Jusza, K. Anders, R. Piramidowicz, Sensing applications of photonic integrated circuits: ultra-compact optical transducers and interrogators, Proc. SPIE, Optical Fibers and Their Applications 2017 10350, 2017, pp. 103250A-1-8, http://dx.doi.org/10.1117/12.2271041