dr inż. Anna Jusza
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW
ul. Koszykowa 75 pok. 128 (GR)
00-662 Warszawa
tel. (22) 234 1466
e-m@il:

Termin konsultacji: wt. 1015-1200


Aktualnie prowadzone projekty badawcze:
 • 2023-2025, Układy fotoniki scalonej do zastosowań w systemach komunikacji w wolnej przestrzeni , Scientific Breakthrough‑2 (POB Technologie fotoniczne) - wykonawca
 • 2023-2026, FoSMoWater - Opracowanie innowacyjnego fotonicznego systemu monitoringu zasobów wodnych, HYDROSTRATEG.I‑000E/22 - wykonawca
 • 2022-2024, Rozwój interfejsów optycznych dla platformy fotonicznej na bazie azotku krzemu, FOTECH‑3 (POB Technologie fotoniczne) - wykonawca
 • 2021-2024, MIRPIC - Technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni, TECHMATSTRATEG‑III/0026/2019 - wykonawca
 • 2021-2025, PhotonHub Europe - One-Stop-Shop Open Access to Photonics Innovation Support for a Digital Europe, H2020, ref. 101016665 - wykonawca
Publikacje z lat 2019-2024:
 • R. Łyszczek, D. Vlasyuk, B. Podkościelna, H. Głuchowska, R. Piramidowicz, A. Jusza, A Top-Down Approach and Thermal Characterization of Luminescent Hybrid BPA.DA-MMA@Ln2L3 Materials Based on Lanthanide(III) 1H-Pyrazole-3,5-Dicarboxylates, Materials 15 (24), 2022, pp. 8826-1-18, http://dx.doi.org/10.3390/ma15248826
 • H. Głuchowska, R. Łyszczek, A. Jusza, R. Piramidowicz, Effect of N,N′-dimethylformamide solvent on structure and thermal properties of lanthanide(III) complexes with flexible biphenyl-4,4′-dioxydiacetic acid, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 147 (2), 2022, pp. 1187-1200, http://dx.doi.org/10.1007/s10973-020-10435-1
 • M.A. Butt, A. Kaźmierczak, C. Tyszkiewicz, P. Karasiński, E. Środa, J. Olszewski, P. Pala, T. Martynkien, D. Hlushchenko, T. Baraniecki, A. Bachmatiuk, A. Jusza, M. Guzik, R. Piramidowicz, HYPHa project: a low-cost alternative for integrated photonics, Photonics Letters of Poland 14 (2), 2022, pp. 25-27, http://dx.doi.org/10.4302/plp.v14i2.1145
 • H. Głuchowska, R. Łyszczek, A. Jusza, R. Piramidowicz, Effect of N,N′-dimethylformamide solvent on structure and thermal properties of lanthanide(III) complexes with flexible biphenyl-4,4′-dioxydiacetic acid, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry , 2021, http://dx.doi.org/10.1007/s10973-020-10435-1
 • M. Gil-Kowalczyk, R. Łyszczek, A. Jusza, P. Piramidowicz, Thermal, Spectroscopy and Luminescent Characterization of Hybrid PMMA/Lanthanide Complex Materials, Materials 14 (12), 2021, pp. 3156, http://dx.doi.org/10.3390/ma14123156
 • R. Piramidowicz, A. Jusza, L. Lipińska, M. Baran, P. Polis, A. Olszyna, UV-blue luminescent properties of Tm3+:Y2O3 nanocrystals and PMMA-based composites, Journal of Luminescence 226, 2020, pp. 117458, http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2020.117458
 • A. Jusza, L. Lipińska, M. Baran, A. Olszyna A. Jastrzębska, M. Gil, P. Mergo, R. Piramidowicz, Praseodymium doped nanocrystals and nanocomposites for application in white light sources, Optical Materials 95, 2019, pp. 109247-1-8, http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2019.109247
 • R. Piramidowicz, A. Jusza, L. Lipińska, M. Gil, P. Mergo, RE3+:LaAlO3 doped luminescent polymer composites, Optical Materials 87, 2019, pp. 35-41, http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2018.06.018
 • A. Jusza, L. Lipińska, M. Baran, P. Polis, A. Olszyna, R. Piramidowicz, Short wavelength emission properties of Tm3+ and Tm3++Yb3+ doped LaAlO3 nanocrystals and polymer composites, Optical Materials 97, 2019, pp. 109365, http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2019.109365