KNO

Obszar zainteresowań Koła obejmuje szeroko rozumianą optoelektronikę i techniki fotoniczne, a w szczególności: charakteryzację spektroskopową materiałów optycznie aktywnych, projektowanie i realizację prostych układów laserów ciała stałego oraz laserów światłowodowych w postaci włóknowej i planarnej, modelowanie akcji laserowej oraz przestrzennych rozkładów pola E-M w wybranych układach laserów dielektrycznych, projektowanie i realizacja własnych układów zasilania i chłodzenia laserów, testowanie przyrządów optoelektronicznych do zastosowań w telekomunikacji optycznej, obróbka i konektoryzacja włókien światłowodowych kwarcowych oraz fluorkowych, spawanie włókien światłowodowych oraz pomiar tłumienności spawów oraz pomiary OTDR.


Członkowie Koła uczestniczą w międzynarodowych sympozjach poświęconych optoelektronice i technice fotonicznej (np. IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Applications, Sympozjum Techniki Laserowej). Wyniki prac koła prezentowane były na wielu międzynarodowych konferencjach, m.in. Conference on Lasers and Electro-optics (CLEO Europe), SPIE Photonics Europe. Członkowie Koła są współautorami lub autorami kilkudziesięciu komunikatów konferencyjnych i recenzowanych publikacji w periodykach o obiegu międzynarodowym. Koło realizuje projekty badawcze finansowane przez Politechnikę Warszawską, zaś członkowie Koła uczestniczą w wielu realizowanych w IMiO projektach współfinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.