Przedmioty prowadzone dla Wydziału Elektroniki

Kod Nazwa przedmiotu Osoba odpowiedzialna
za przedmiot
Informacje o przedmiocie
i materiały dydaktyczne
Wymiar godzin.
W L P ECTS
ESO Elementy i systemy elektroniczne  dr inż. Marcin Kaczkan 2 1 0 4
FOT Podstawy fotoniki prof. dr hab. inż. Michał Malinowski 2 1  0
FPP  Fotoniczne przyrządy półprzewodnikowe  prof dr hab. inż. Paweł Szczepański  0  1
KOS  Komunikacja światłowodowa  dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz  1  0
LAS Lasery prof dr hab. inż. Paweł Szczepański 2 0 1 4
LKP Lasery - kurs podstawowy prof dr hab. inż. Paweł Szczepański 2 1 1 5
NANO Podstawy nanoelektroniki i nanofotoniki

prof. dr hab. inż. Bogdan Majkusiak
prof dr hab. inż. Paweł Szczepański

2 0 1 4
MOBI Metody obliczeniowe w mikroelektronice i fotonice prof. dr hab. inż. Andrzej Pfitzner
dr inż. Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska
2 0 1 4
OZT Optoelektronika zintegrowana prof. dr hab. inż. Michał Malinowski 2 0 1 4
PFOT Podstawy fotowoltaiki prof. dr hab. inż. Michał Malinowski 2 1 1 5
PNAN Pracownia podstaw nanoelektroniki i nanofotoniki prof. dr hab. inż. Bogdan Majkusiak
prof dr hab. inż. Paweł Szczepański
0 1 1 3
TSP Techniki spektroskopowe prof. dr hab. inż. Michał Malinowski 2 1 0 4
WLS Wzmacniacze i lasery światłowodowe dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz 2 0 1 4
ZOUL Zintegrowane układy optoelektroniczne i optyczne układy logiczne prof. dr hab. inż. Michał Malinowski 2 0 1 4