Aktualnie prowadzone projekty naukowe i badawczo-rozwojowe:

Okres realizacji
projektu
Tytuł Rodzaj projektu Kierownik projektu
2022-2023Rozwój interfejsów optycznych dla platformy fotonicznej na bazie azotku krzemuFOTECH‑3 (POB Technologie fotoniczne)Krzysztof Anders
2022-2023Zastosowanie metamateriału hiperbolicznego na potrzeby zwiększenia uzysku energetycznego modułów fotowoltaicznychFOTECH‑3 (POB Technologie fotoniczne)Bartosz Fetliński
2021-2024MIRPIC - Technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieniTECHMATSTRATEG‑III/0026/2019Ryszard Piramidowicz
2021-2025PhotonHub Europe - One-Stop-Shop Open Access to Photonics Innovation Support for a Digital EuropeH2020, ref. 101016665
2019-2023HYPHa - Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych układów fotonicznych na bazie materiałów ceramicznych i polimerowychTEAM‑NET, Fundacja na rzecz Nauki PolskiejAndrzej Kaźmierczak


Zakończone projekty naukowe i badawczo-rozwojowe:

Okres realizacji
projektu
Tytuł Rodzaj projektu Kierownik projektu
2019-2022ACceleraTing Photonics Deployment viA one STop shop Advanced Technology Access for Researchers (ACTPHAST4R)H2020, ref. 825051
2020-2022Macierze elementów dyfrakcyjnych do zastosowań w układach interfejsów optycznych fotonicznych układów scalonychFOTECH‑2 (POB Technologie fotoniczne)#Jarosław Suszek, Wydział Fizyki
2020-2022Diagnosis of a skin cancer in the conditions of limited social mobility / Diagnostyka zmian nowotworowych skóry w warunkach ograniczonej mobilności społecznejIDUB AGAINST COVID‑19Ryszard Piramidowicz
2020-2022Układy fotoniki scalonej dla systemów żyroskopów optycznych nowej generacjiFOTECH‑1 (POB Technologie fotoniczne)Stanisław Stopiński
2020-2022W poszukiwaniu żółtego promieniowania laserowego - domieszkowane dysprozem materiały aktywne do zastosowań w laserach na zakres widzialnyFOTECH‑1 (POB Technologie fotoniczne)Anna Jusza
2020-2022Zdalne zasilanie dronów promieniowaniem laserowym - struktury na bazie półprzewodnika CIGS do konwersji promieniowania laserowegoFOTECH‑1 (POB Technologie fotoniczne)#Paweł Zabierowski, Wydział Fizyki PW
2018-2022Nanostrukturalne światłowody fotoniczne do kilkumodowej propagacji nowej generacjiTECHMATSTRATEG1/348438/ 16/NCBR/2018Ryszard Piramidowicz - kierownik podzadania
2020-2022Inactivation of SARS-CoV-2 viruses using UV-C radiation from the surface of air filters / Inaktywacja wirusów SARS-CoV-2 za pomocą promieniowania UV-C z powierzchni filtrów powietrzaIDUB AGAINST COVID‑19#Piotr Sobotka, Wydział Fizyki
2020-2021Kształtowanie właściwości optycznych metamateriałów planarnych pod kątem uzyskiwania struktur fotonicznych o nowych funkcjonalnościachFOTECH‑1 (POB Technologie fotoniczne)Paweł Szczepański
2020-2021Wielokanałowy nadajnik do kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego w technologii fotoniki scalonejGrant wewnętrzny w roku 2020 wspierający prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i ElektrotechnikaStanisław Stopiński
2017-2021ACceleraTing PHotonics innovAtion for SME’s: a one STop-shop-incubator (ACTPHAST 4.0)H2020, ref. 779472
2019-2021Hybrid OCT light sourceH2020, projekt realizowany w ramach ACTPHAST 4.0Krzysztof Anders
2019-2021Railway Infrastructure MonitoringH2020, projekt realizowany w ramach ACTPHAST 4.0Stanisław Stopiński
2018-2020Przestrajalne metamateriały hiperboliczne na potrzeby nowej generacji przyrządów fotonicznychTECHMATSTRATEG, NCBRMichał Malinowski
2019Fotoniczny układ scalony do interrogacji światłowodowych siatek Braggagrant dziekański dla młodych naukowcówStanisław Stopiński
2015-2019System WDM-PON w technologii fotoniki scalonejNCBiR, PBS3/A3/21/2015Ryszard Piramidowicz
2015-2019OPTOSPARE - Optoelektroniczny monitoring stanu pacjenta w rezonansie magnetycznymNCBiR, PBS3/B9/41/2015Ryszard Piramidowicz
2018-2019Demonstrator czujników optoelektronicznych i mikroelektronicznych do zastosowań w żeglarstwiegrant dziekański dla młodych naukowcówKrzysztof Anders
2018-2019Miniaturowy moduł reflektometru optycznego OTDRgrant dziekański dla młodych naukowcówStanisław Stopiński
2018-2019Nowe źródła światła na zakres widzialny – badanie właściwości luminescencyjnych materiałów szklanych domieszkowanych jonami dysprozu lub samarugrant dziekański dla młodych naukowcówAnna Jusza
2015-2018Laserowe systemy broni skierowanej energii, laserowe systemy broni nieśmiercionośnej; podzadanie 1.4.1.NCBiR, projekt na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, DOB‑1‑6/1/PS/2014Ryszard Piramidowicz - kierownik podzadania
2016-2018Photonic integrated circuits accessible to everyone (PICs4All)H2020, ref. 687777Ryszard Piramidowicz
2014-2018Nowe materiały luminescencyjne na zakres średniej podczerwieni - badanie i analiza właściwości optycznych szkieł chalkogenidkowych domieszkowanych jonami ziem rzadkichNCN, Preludium, UMO‑2013/09/N/ST7/04068Krzysztof Anders
2017-2018Hybrydowe źródła światła na bazie niskofononowych światłowodów domieszkowanych jonami prazeodymu.grant dziekański dla młodych naukowcówKrzysztof Anders
2014-2018Żyroskop optyczny w eksperymentalnej technologii fotoniki scalonej – analiza możliwości wykonania i badania podstawowych właściwościNCN, PRELUDIUM, UMO‑2013/09/N/ST7/04430Stanisław Stopiński
2017Nowe fotoniczne materiały kompozytowe na bazie polimerów domieszkowanych kompleksami metalo-organicznymigrant dziekański dla młodych naukowcówAnna Jusza
2014-2017Analiza możliwości kształtowania właściwości luminescencyjnych kompozytowych źródeł światła białego na bazie materiałów polimerowychNCN, PRELUDIUM, UMO‑2013/09/N/ST8/04347Anna Jusza
2013-2017Access Center for Photonics Innovation Solutions and Technology Support (ACTPHAST)FP7 ICT, ref. 619205
2016-2017Kompozytowe światłowody włóknowe na bazie materiałów polimerowych z domieszką nanokryształów aktywowanych jonami ziem rzadkichgrant dziekański dla młodych naukowcówAnna Jusza
2016-2017Badania procesów absorpcji ze stanu wzbudzonego prowadzących do konwersji wzbudzenia w szkłach aktywnych podwójnie domieszkowanych jonami Er3++Yb3+ pod kątem zastosowań w układach laserów na zakres widzialnygrant dziekański dla młodych naukowcówKrzysztof Anders
2012-2016Warunki wzbudzania emisji krótkofalowej w aktywnych optycznie szkłach niskofononowych i materiałach kompozytowych pompowanych przestrajanymi ciśnieniowo diodami laserowymiNCN, OPUS, UMO‑2011/03/B/ST7/01917Ryszard Piramidowicz
2015-2016Aktywne światłowody polimerowe – nowe materiały do zastosowań w układach laserów i wzmacniaczy światłowodowychgrant dziekański dla młodych naukowcówAnna Jusza
2015-2016Badanie i analiza spektroskopowa materiałów szklanych do zastosowań w źródłach światła na zakres średniej podczerwienigrant dziekański dla młodych naukowcówKrzysztof Anders
2015-2016Wielokanałowy reflektometr optyczny w technologii fotoniki scalonejgrant dziekański dla młodych naukowcówStanisław Stopiński
2016Zintegrowany wielokanałowy nadajnik fotoniczny sterowany specjalizowanym elektronicznym układem scalonymgrant dziekański dla młodych naukowcówStanisław Stopiński
2011-2015Photonic Advanced Research And Development for Integrated Generic Manufacturing (PARADIGM)FP7 ICT, ref. 257210Paweł Szczepański
2014-2015Erbowy laser światłowodowy dużej mocy w geometrii „all-fiber”grant dziekański dla młodych naukowcówKrzysztof Anders
2014-2015Kompozytowe światłowody polimerowe domieszkowane kompleksami metalo-organicznymi jonów Dy3+ - nowa generacja ośrodków aktywnych optyczniegrant dziekański dla młodych naukowcówAnna Jusza
2014-2015Przestrajalne źródła laserowe w technologii fotoniki scalonejgrant dziekański dla młodych naukowcówStanisław Stopiński
2013-2014Erbowy laser światłowodowy z konwersją wzbudzenia na zakres widzialnygrant dziekański dla młodych naukowcówKrzysztof Anders
2013-2014Wielokanałowy nadajnik i odbiornik WDM wykonany w generycznej technologii fosforku indugrant dziekański dla młodych naukowcówStanisław Stopiński
2013-2014Kompozytowe światłowody polimerowe domieszkowane jonami RE3+ – nowa generacja ośrodków aktywnych do zastosowań w źródłach światła na zakres widzialnyFNP, VENTURES, VENTURES/2012‑10/3Anna Jusza
2013Laser włóknowy dużej mocy – model użytkowygrant rektorski dla Koła Naukowego OptoelektronikiRyszard Piramidowicz
2010-2013Access to Micro-Optics Expertise Services and Technologies (ACTMOST)FP7 ICT, ref. 257056Ryszard Piramidowicz
2012Badania właściwości optycznych ośrodków aktywnych domieszkowanych jonami erbu do zastosowań w układach laserów z konwersją wzbudzenia na zakres krótkofalowygrant dziekański dla młodych naukowcówKrzysztof Anders
2012Laser włóknowy zasilany promieniowaniem słonecznymgrant rektorski dla Koła Naukowego OptoelektronikiRyszard Piramidowicz
2011Światłowodowy system czujnikowy zasilany zdalnie mocą optycznągrant rektorski dla Koła Naukowego OptoelektronikiRyszard Piramidowicz
2010Modelowanie możliwości zaspokojenia potrzeb energetycznych budynków przy pomocy systemów fotowoltaicznych oraz przygotowanie do certyfikacji ich komponentówPW, Uczelniany Program BadawczyMichał Malinowski
2010Wzmacniacz światłowodowy do zastosowań w sieciach dostępowychgrant rektorski dla Koła Naukowego OptoelektronikiRyszard Piramidowicz
2009Aktywne optycznie materiały kompozytowe do zastosowań w układach wzmacniaczy optycznych i laserów ciała stałegoPW, Uczelniany Program BadawczyRyszard Piramidowicz
2009Laser włóknowy z rezonatorem pętlowymgrant rektorski dla Koła Naukowego OptoelektronikiRyszard Piramidowicz
2004-2009Network of Excellence in Micro-Optics (NEMO)Network of Excellence, nr ref. 3887