Kod Nazwa przedmiotu Osoba odpowiedzialna
za przedmiot
Informacje o przedmiocie 
i materiały dydaktyczne
Wymiar godzin.
W L P ECTS
TL Technika laserów dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz 2 1 0 4