dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. PW
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW
ul. Koszykowa 75 pok. 128, 239 (GR)
00-662 Warszawa
tel. (22) 234 1466, (22) 234 6067
e-m@il:

Termin konsultacji: wt. 1415-1600

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (1994 r.). Pracę magisterską pt. Badanie własności spektroskopowych kryształów laserowych domieszkowanych jonami tulu wykonał w Zakładzie Optoelektroniki Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW.
Od marca 1995 roku do lutego 2000 był studentem Studiów Doktoranckich na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW na kierunku: Elektronika i Telekomunikacja. Pracę doktorską pt. Warunki wzbudzania emisji promieniowania w zakresie widzialnym w dielektrycznych ośrodkach laserowych domieszkowanych jonami Pr3+ obronił z wyróżnieniem w 2000 roku. Od marca 2001 jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Optoelektroniki IMiO PW.
Od września 2008 jest Zastępcą Dyrektora Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW ds. Naukowych.
Do jego głównych zainteresowań należą: spektroskopia laserowa, wzmacniacze i lasery włóknowe, nowe materiały laserowe.

Aktualnie prowadzone projekty badawcze:
 • 2020-2021, Zdalne zasilanie dronów promieniowaniem laserowym - struktury na bazie półprzewodnika CIGS do konwersji promieniowania laserowego, FOTECH‑1 (POB Technologie fotoniczne) - wykonawca
 • 2020-2021, Diagnostyka zmian nowotworowych skóry w warunkach ograniczonej mobilności społecznej, IDUB AGAINST COVID‑19 - kierownik projektu
 • 2020-2021, Układy fotoniki scalonej dla systemów żyroskopów optycznych nowej generacji, FOTECH‑1 (POB Technologie fotoniczne) - wykonawca
 • 2020-2021, W poszukiwaniu żółtego promieniowania laserowego - domieszkowane dysprozem materiały aktywne do zastosowań w laserach na zakres widzialny, FOTECH‑1 (POB Technologie fotoniczne) - wykonawca
 • 2020-2021, Wielokanałowy nadajnik do kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego w technologii fotoniki scalonej, Grant wewnętrzny w roku 2020 wspierający prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika - wykonawca
 • 2019-2020, Hybrid OCT light source, H2020, projekt realizowany w ramach ACTPHAST 4.0 - wykonawca
 • 2019-2020, Railway Infrastructure Monitoring, H2020, projekt realizowany w ramach ACTPHAST 4.0 - wykonawca
 • 2018-2021, Nanostrukturalne światłowody fotoniczne do kilkumodowej propagacji nowej generacji, TECHMATSTRATEG, NCBR - kierownik projektu
 • 2018-2020, Przestrajalne metamateriały hiperboliczne na potrzeby nowej generacji przyrządów fotonicznych, TECHMATSTRATEG, NCBR - wykonawca
Publikacje z lat 2015-2020:
 • R. Piramidowicz, A. Jusza, L. Lipińska, M. Baran, P. Polis, A. Olszyna, UV-blue luminescent properties of Tm3+:Y2O3 nanocrystals and PMMA-based composites, Journal of Luminescence 226, 2020, 117458, http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2020.117458
 • S. Sujecki, L. Sojka, E. Beres-Pawlik, K. Anders, R. Piramidowicz, Z. Tang, D. Furniss, E. Barney, T. Benson, A. Seddon, Experimental and numerical investigation to rationalize both near-infrared and mid-infrared spontaneous emission in Pr3+ doped selenide-chalcogenide fiber, Journal of Luminescence 209, 2019, pp. 14-20, http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2019.01.023
 • A. Kaźmierczak, M. Słowikowski, K. Pavłov, M. Filipiak, R. Piramidowicz, Polymer micro-lenses as an long-coupling-distance interfacing layer in low-cost optical coupling solution between optical fibers and photonic integrated waveguide circuits, Photonics Letters of Poland 11 (4), 2019, pp. 121-123, http://dx.doi.org/10.4302/plp.v11i4.964
 • A. Jusza, L. Lipińska, M. Baran, A. Olszyna A. Jastrzębska, M. Gil, P. Mergo, R. Piramidowicz, Praseodymium doped nanocrystals and nanocomposites for application in white light sources, Optical Materials 95, 2019, pp. 109247-1-8, http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2019.109247
 • R. Piramidowicz, A. Jusza, L. Lipińska, M. Gil, P. Mergo, RE3+:LaAlO3 doped luminescent polymer composites, Optical Materials 87, 2019, pp. 35-41, http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2018.06.018
 • A. Jusza, L. Lipińska, M. Baran, P. Polis, A. Olszyna, R. Piramidowicz, Short wavelength emission properties of Tm3+ and Tm3++Yb3+ doped LaAlO3 nanocrystals and polymer composites, Optical Materials 97, 2019, 109365, http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2019.109365
 • A. Paśnikowska; S. Stopiński; K. Anders; A. Kaźmierczak; M. Tomkiewicz; R. Piramidowicz, Development of InP-based multichannel transmitters for application in WDM access systems, Proceedings of SPIE (Semiconductor Lasers and Laser Dynamics VIII) 10682, 2018, pp. 1068228, http://dx.doi.org/10.1117/12.2307641
 • S. Sujecki, L. Sojka, E. Pawlik, K. Anders, R. Piramidowicz, Z. Tang, D. Furniss, E. Barney, T. Benson, A. Seddon, Numerical analysis of spontaneous mid-infrared light emission from terbium ion doped multimode chalcogenide fibers, Journal of Luminescence 199, 2018, pp. 112-115, http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2018.03.031
 • K. Anders, A. Jusza, P. Komorowski, P. Andrejuk, R. Piramidowicz, Short wavelength up-converted emission studies in Er3+ and Yb3+ doped ZBLAN glasses, Journal of Luminescence 201, 2018, pp. 427-433, http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2018.04.056
 • S. Stopinski, L. Augustin, R. Piramidowicz, Single-Frequency Integrated Ring Laser for Application in Optical Gyroscope Systems, IEEE Photonics Technology Letters 30 (9), 2018, pp. 781-784, http://dx.doi.org/10.1109/LPT.2018.2814679
 • T. Tenderenda, Ł. Szostkiewicz, T. Stańczyk, B. Bienkowska, D. Kunicki, M. Murawski, P. Mergo, R. Piramidowicz, T. Nasiłowski , Analysis of phase sensitivity to longitudinal strain in microstructured optical fibers, Optics Express 25 (11), 2017, pp. 12216-12221, http://dx.doi.org/10.1364/OE.25.012216
 • P. Komorowski, K. Anders, U. Zdulska, and R. Piramidowicz, Erbium doped ZBLAN fiber laser operating in the visible – feasibility study, Photonics Letters of Poland 9 (3), 2017, pp. 85-87, http://dx.doi.org/10.4302/plp.v9i3.769
 • A. Golba, S. Stopiński, A. Jusza, K. Anders, A. Kaźmierczak, M. Tomkiewicz, L. Augustin, R. Piramidowicz, Monolithically integrated multichannel transmitters for application in WDM-PON systems, Proc. SPIE, Optical Fibers and Their Applications 2017 10325, 2017, pp. 103250Y-8, http://dx.doi.org/10.1117/12.2271090
 • A. Kaźmierczak, S. Stopiński, A. Jusza, K. Anders, R. Piramidowicz, Sensing applications of photonic integrated circuits: ultra-compact optical transducers and interrogators, Proc. SPIE, Optical Fibers and Their Applications 2017 10350, 2017, pp. 103250A-1-8, http://dx.doi.org/10.1117/12.2271041
 • S. Stopiński, X.J.M. Leijtens, M.K. Smit, DerVan, M. J. Hoek, D. Gajanana, C. Kazmierski, R. Piramidowicz, A Photonic-Integrated Transceiver for Data Readout Systems, Journal of Lightwave Technology 33 (20), 2015, pp. 4278-4283, http://dx.doi.org/10.1109/JLT.2015.2465154
 • K. Szczodrowski, A. Chruścińska, J. Barzowska, K. Przegiętka, K. Anders, R. Piramidowicz, M. Grinberg, Influence of Ti4+ on the long lasting luminescence of Sr2SiO4:Eu2+, RSC Advances 5 (80), 2015, pp. 65236-65244, http://dx.doi.org/10.1039/c5ra09999d
 • M. Filipowicz, M. Napierala, M. Murawski, L. Ostrowski, L. Szostkiewicz, M. Szymanski, T. Tenderenda, K. Anders, R. Piramidowicz, G. Wójcik, M. Makara, K. Poturaj, P. Mergo, T. Nasilowski, Seven-core active fibre for application in telecommunication satellites, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 9816, 2015, pp. 981613, http://dx.doi.org/10.1117/12.2228835