Aktualnie prowadzone projekty badawcze:
 • 2022-2024, Zastosowanie metamateriału hiperbolicznego na potrzeby zwiększenia uzysku energetycznego modułów fotowoltaicznych, FOTECH‑3 (POB Technologie fotoniczne) - wykonawca
Publikacje z lat 2019-2024:
 • B. Janaszek, M.A. Butt, R. Piramidowicz, Semi-Analytical Approach versus Finite Element Method for Analysis of Propagation Properties in Rectangular Waveguides: Silica-Titania Technological Platform, Electronics 13 (73), 2024, pp. 1-12, http://dx.doi.org/10.3390/electronics13010073
 • B. Janaszek, A. Tyszka-Zawadzka, P. Szczepański, Dispersion-enabled control of photonic density of states in photonic hypercrystals, Optics Express 31 (17), 2023, pp. 27948-27961, http://dx.doi.org/10.1364/OE.496980
 • B. Janaszek, A. Tyszka-Zawadzka, P. Szczepański, Graphene-Based Hyperbolic Metamaterial Acting as Tunable THz Power Limiter, IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 29 (5), 2023, pp. 4700209-1-9, http://dx.doi.org/10.1109/jstqe.2023.3271766
 • R. Trihan, O. Bogucki, A. Kozlowska, M. Ihle, S. Ziesche, B. Fetliński, B. Janaszek, M. Kieliszczyk, M. Kaczkan, F. Rossignol, A. Aimable, Hybrid gold-silica nanoparticles for plasmonic applications: A comparison study of synthesis methods for increasing gold coverage, Heliyon 9 (5), 2023, e15977-1-14, http://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15977
 • B. Janaszek, M.A. Butt, R. Piramidowicz, Semi-Analytical Approach versus Finite Element Method for Analysis of Propagation Properties in Rectangular Waveguides: Silica-Titania Technological Platform, Electronics 13 (73), 2023, pp. 1-12, http://dx.doi.org/10.3390/electronics13010073
 • M. Śmietana, B. Janaszek, K. Lechowicz, P. Sezemsky, M. Koba, D. Burnat, M. Kieliszczyk, V. Stranak, P. Szczepański, Electro-optically modulated lossy-mode resonance, Nanophotonics 11 (3), 2022, pp. 593-602, http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2021-0687
 • B. Janaszek, P. Szczepański, Spatial Dispersion in Hypercrystal Distributed Feedback Lasing, Materials 15 (10), 2022, pp. 3482, http://dx.doi.org/10.3390/ma15103482
 • B. Janaszek, P. Szczepański, Analysis of threshold generation in DFB laser based on hypercrystal, Proc. SPIE 11769, Metamaterials XIII , 2021, pp. 117690I, http://dx.doi.org/10.1117/12.2591850
 • B. Janaszek, P. Szczepański, Distributed Feedback Laser Based on Tunable Photonic Hypercrystal, Materials 14 (15), 2021, pp. 4065, http://dx.doi.org/10.3390/ma14154065
 • B. Janaszek, M. Kieliszczyk, P. Szczepański, Nonlocality-Enabled Magnetic Free Optical Isolation in Hyperbolic Metamaterials, Materials 14 (11), 2021, pp. 2865, http://dx.doi.org/10.3390/ma14112865
 • B. Janaszek, M. Kieliszczyk, A. Tyszka-Zawadzka, P. Szczepański, Strong nonlocality in hyperbolic metamaterials, Proc. SPIE 11769, Metamaterials XIII , 2021, pp. 117690J, http://dx.doi.org/10.1117/12.2591851
 • A. Tyszka-Zawadzka, B. Janaszek, M. Kieliszczyk, P. Szczepański, Controllable intermodal coupling in waveguide systems based on tunable hyperbolic metamaterials, Optics Express Vol. 28, Issue 26, pp. 40044-40059 (2020) 28 (26), 2020, pp. 40044-40059, http://dx.doi.org/10.1364/OE.413825
 • B. Janaszek, P. Szczepański, Effect of nonlocality in spatially uniform anisotropic metamaterials, Optics Express 28 (10), 2020, pp. 15447-15458, http://dx.doi.org/10.1364/OE.392596
 • M. Kieliszczyk, B. Janaszek, A. Tyszka-Zawadzka, P. Szczepański, Guided Optical Modes in Metal-Cladded Tunable Hyperbolic Metamaterial Slab Waveguides, Crystals 10 (3), 2020, pp. 176, http://dx.doi.org/10.3390/cryst10030176
 • B. Janaszek, M. Kieliszczyk, A. Tyszka-Zawadzka, P. Szczepański, Influence of Nonlocality on Transmittance and Reflectance of Hyperbolic Metamaterials, Crystals 10 (7), 2020, pp. 577, http://dx.doi.org/10.3390/cryst10070577