dr hab. inż. Marcin Kaczkan, prof. uczelni
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW
ul. Koszykowa 75 pok. 127 (GR)
00-662 Warszawa
tel. (22) 234 5047
e-m@il:

Termin konsultacji: czw. 1015-1200


Aktualnie prowadzone projekty badawcze:
 • 2024, Cienkowarstwowe struktury fotoluminescencyjne wykorzystujące wielkocząsteczkowe matryce organiczne i nieorganiczne., IDUB, YOUNG PW - wykonawca
Publikacje z lat 2019-2024:
 • M. Kaczkan, M. Malinowski, A. Suchocki, S. Turczyński, Cooperative luminescence of Yb3+ ions in multisite YAM crystal, Journal of Luminescence 265, 2024, pp. 120162-1-7, http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2023.120162
 • M. Kowalczyk, M. Kaczkan, A. Majchrowski, M. Malinowski, A Comparative Study of Eu-Doped Sillenites: Bi12SiO20 (BSO) and Bi12GeO20 (BGO), Materials 16 (4), 2023, pp. 1621-1-14, http://dx.doi.org/10.3390/ma16041621
 • R. Trihan, O. Bogucki, A. Kozlowska, M. Ihle, S. Ziesche, B. Fetliński, B. Janaszek, M. Kieliszczyk, M. Kaczkan, F. Rossignol, A. Aimable, Hybrid gold-silica nanoparticles for plasmonic applications: A comparison study of synthesis methods for increasing gold coverage, Heliyon 9 (5), 2023, e15977-1-14, http://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15977
 • M. Kowalczyk, M. Kaczkan, A. Majchrowski, M. Malinowski, Comparison between glass and crystal phase of europium 3+ doped Bi2ZnOB2O6 , Materials Letters 308 (B), 2022, pp. 131286-1-4, http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2021.131286
 • M. Kaczkan, M. Malinowski, Optical Transitions and Excited State Absorption Cross Sections of SrLaGaO4 Doped with Ho3+ Ions, Materials 14 (11), 2021, pp. 3831, http://dx.doi.org/10.3390/ma14143831
 • M. Kowalczyk, T. F. Ramazanov, V. D. Grigoryev, V. N. Shlegel, M. Kaczkan, B. Fetliński, M. Malinowski, Optical Investigation of Eu3+ Doped Bi12GeO20 (BGO) Crystals, Crystals 10 (4), 2020, pp. 285, http://dx.doi.org/10.3390/cryst10040285
 • M. Kaczkan, M. Malinowski, A. Suchocki, D.A. Pawlak, S. Turczyński, Temperature and concentration dependent luminescence of Yb3+ centers in YAM, Journal of Alloys and Compounds , 2020, http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.155893
 • M. Kaczkan, M. Kowalczyk, S. Szostak, A. Majchrowski, M. Malinowski, Transition intensity analysis and emission properties of Eu3+:Bi2ZnOB2O6 acentric biaxial single crystal, Optical Materials 107, 2020, pp. 110045, http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2020.110045
 • M. Malinowski, M. Kaczkan, Absorption intensity analysis and emission properties KEu(PO3)4 and KEuxY1-x (PO3)4 crystals, Journal of Luminescence 211, 2019, pp. 138-143, http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2019.03.032
 • M. Kowalczyk, M. Kaczkan, A. Majchrowski, M. Malinowski, Short-wavelength luminescence of Eu3+-doped KGd(WO4)2 crystals, Optical Materials 98 (98), 2019, pp. 109507, http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2019.109507
 • M. Kowalczyk, M. Kaczkan, A. Majchrowski, M. Malinowski, Spectroscopic characterization of orthorhombic δ-BiB3O6 phase nonlinear single crystal doped with Pr3+ ions, Journal of Luminescence 207, 2019, pp. 251-257, http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2018.11.030