dr inż. Stanisław Stopiński
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW
ul. Koszykowa 75 pok. 128 (GR)
00-662 Warszawa
tel. (22) 234 1466
e-m@il:

Termin konsultacji: pon. 1015-1200


Aktualnie prowadzone projekty badawcze:
 • 2024-2025, Zaawansowany System Diagnostyki i Optymalizacji Produkcji Cienkowarstwowych Struktur Fotowoltaicznych SMART-PV, IDUB, ENERGYTECHDEMO - wykonawca
 • 2024-2025, Miniaturowe interrogatory w technologii fotoniki scalonej, IDUB, YOUNG PW - wykonawca
 • 2024-2025, Rozwój zaawansowanych zintegrowanych elementów fotonicznych do zastosowań w układach sensorycznych, IDUB, YOUNG PW - wykonawca
 • 2023-2025, Układy fotoniki scalonej do zastosowań w systemach komunikacji w wolnej przestrzeni , Scientific Breakthrough‑2 (POB Technologie fotoniczne) - wykonawca
 • 2023-2026, FoSMoWater - Opracowanie innowacyjnego fotonicznego systemu monitoringu zasobów wodnych, HYDROSTRATEG.I‑000E/22 - wykonawca
 • 2021-2024, MIRPIC - Technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni, TECHMATSTRATEG‑III/0026/2019 - wykonawca
 • 2021-2025, PhotonHub Europe - One-Stop-Shop Open Access to Photonics Innovation Support for a Digital Europe, H2020, ref. 101016665 - wykonawca
Publikacje z lat 2019-2024:
 • A. Widomski, S. Stopiński, K. Anders, R. Piramidowicz, M. Karpiński, Precise on-chip spectral and temporal control of single-photon-level optical pulses, Journal of Lightwave Technology 41 (19), 2023, pp. 6255-6262, http://dx.doi.org/10.1109/JLT.2023.3278987
 • M. Lelit, M. Słowikowski, M. Filipiak, M. Juchniewicz, B. Stonio, B. Michalak, K. Pavłov, M. Myśliwiec, P. Wiśniewski, A. Kaźmierczak, K. Anders, S. Stopiński 1, R. B. Beck and R. Piramidowicz, Passive Photonic Integrated Circuits Elements Fabricated on a Silicon Nitride Platform, Materials 15 (4), 2022, pp. 1398 (1-23), http://dx.doi.org/10.3390/ma15041398
 • M. Krej, T. Osuch, A. Anuszkiewicz, S. Stopiński Stanisław, K. Anders, K. Matuk, A. Weigl, E. Tarasow, R. Piramidowicz, Ł. Dziuda , Deep learning-based method for continuous detection of heart rate in signals from a multi-fiber Bragg grating sensor compatible with magnetic resonance imaging, Biomedical Optics Express 12 (12), 2021, pp. 7790-7806, http://dx.doi.org/10.1364/boe.441932
 • M. Słowikowski, A. Kaźmierczak, S. Stopiński, M. Bieniek, S. Szostak, K. Matuk, L. Augustin and R. Piramidowicz, Photonic Integrated Interrogator for Monitoring the Patient Condition during MRI Diagnosis, Sensors 21 (12), 2021, pp. 4238, http://dx.doi.org/10.3390/s21124238