dr inż. Stanisław Stopiński
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW
ul. Koszykowa 75 pok. 128 (GR)
00-662 Warszawa
tel. (22) 234 1466
e-m@il:

Termin konsultacji: pon. 1015-1200


Aktualnie prowadzone projekty badawcze:
 • 2021-2024, MIRPIC - Technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni, TECHMATSTRATEG‑III/0026/2019 - wykonawca
 • 2021-2025, PhotonHub Europe - One-Stop-Shop Open Access to Photonics Innovation Support for a Digital Europe, H2020, ref. 101016665 - wykonawca
 • 2020-2021, Układy fotoniki scalonej dla systemów żyroskopów optycznych nowej generacji, FOTECH‑1 (POB Technologie fotoniczne) - kierownik projektu
 • 2020-2021, Wielokanałowy nadajnik do kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego w technologii fotoniki scalonej, Grant wewnętrzny w roku 2020 wspierający prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika - kierownik projektu
 • 2019-2022, ACceleraTing Photonics Deployment viA one STop shop Advanced Technology Access for Researchers (ACTPHAST4R), H2020, ref. 825051 - wykonawca
 • 2017-2021, ACceleraTing PHotonics innovAtion for SME’s: a one STop-shop-incubator (ACTPHAST 4.0), H2020, ref. 779472 - wykonawca
Publikacje z lat 2016-2021:
 • M. Słowikowski, A. Kaźmierczak, S. Stopiński, M. Bieniek, S. Szostak, K. Matuk, L. Augustin and R. Piramidowicz, Photonic Integrated Interrogator for Monitoring the Patient Condition during MRI Diagnosis, Sensors 21 (12), 2021, pp. 4238, http://dx.doi.org/10.3390/s21124238
 • A. Paśnikowska; S. Stopiński; K. Anders; A. Kaźmierczak; M. Tomkiewicz; R. Piramidowicz, Development of InP-based multichannel transmitters for application in WDM access systems, Proceedings of SPIE (Semiconductor Lasers and Laser Dynamics VIII) 10682, 2018, pp. 1068228, http://dx.doi.org/10.1117/12.2307641
 • S. Stopinski, L. Augustin, R. Piramidowicz, Single-Frequency Integrated Ring Laser for Application in Optical Gyroscope Systems, IEEE Photonics Technology Letters 30 (9), 2018, pp. 781-784, http://dx.doi.org/10.1109/LPT.2018.2814679
 • A. Golba, S. Stopiński, A. Jusza, K. Anders, A. Kaźmierczak, M. Tomkiewicz, L. Augustin, R. Piramidowicz, Monolithically integrated multichannel transmitters for application in WDM-PON systems, Proc. SPIE, Optical Fibers and Their Applications 2017 10325, 2017, pp. 103250Y-8, http://dx.doi.org/10.1117/12.2271090
 • A. Kaźmierczak, S. Stopiński, A. Jusza, K. Anders, R. Piramidowicz, Sensing applications of photonic integrated circuits: ultra-compact optical transducers and interrogators, Proc. SPIE, Optical Fibers and Their Applications 2017 10350, 2017, pp. 103250A-1-8, http://dx.doi.org/10.1117/12.2271041