dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. uczelni
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW
ul. Koszykowa 75 pok. 128, 124 (GR)
00-662 Warszawa
tel. (22) 234 1466
e-m@il:

Termin konsultacji: wt. 1415-1600

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (1994 r.). Pracę magisterską pt. Badanie własności spektroskopowych kryształów laserowych domieszkowanych jonami tulu wykonał w Zakładzie Optoelektroniki Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW.
Od marca 1995 roku do lutego 2000 był studentem Studiów Doktoranckich na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW na kierunku: Elektronika i Telekomunikacja. Pracę doktorską pt. Warunki wzbudzania emisji promieniowania w zakresie widzialnym w dielektrycznych ośrodkach laserowych domieszkowanych jonami Pr3+ obronił z wyróżnieniem w 2000 roku. Od marca 2001 jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Optoelektroniki IMiO PW.
Od września 2008 do września 2020 był Zastępcą Dyrektora Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW ds. Naukowych, a od października 2020 jest Kierownikiem Zakładu Optoelektroniki.
Do jego głównych zainteresowań należą: spektroskopia laserowa, wzmacniacze i lasery włóknowe, nowe materiały laserowe.

Aktualnie prowadzone projekty badawcze:
 • 2023-2025, Układy fotoniki scalonej do zastosowań w systemach komunikacji w wolnej przestrzeni , Scientific Breakthrough‑2 (POB Technologie fotoniczne) - kierownik projektu
 • 2023-2026, FoSMoWater - Opracowanie innowacyjnego fotonicznego systemu monitoringu zasobów wodnych, HYDROSTRATEG.I‑000E/22 - kierownik projektu
 • 2022-2024, Rozwój interfejsów optycznych dla platformy fotonicznej na bazie azotku krzemu, FOTECH‑3 (POB Technologie fotoniczne) - wykonawca
 • 2021-2024, MIRPIC - Technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni, TECHMATSTRATEG‑III/0026/2019 - kierownik projektu
 • 2021-2025, PhotonHub Europe - One-Stop-Shop Open Access to Photonics Innovation Support for a Digital Europe, H2020, ref. 101016665 - wykonawca
Publikacje z lat 2019-2024:
 • B. Janaszek, M.A. Butt, R. Piramidowicz, Semi-Analytical Approach versus Finite Element Method for Analysis of Propagation Properties in Rectangular Waveguides: Silica-Titania Technological Platform, Electronics 13 (73), 2024, pp. 1-12, http://dx.doi.org/10.3390/electronics13010073
 • M. Shahbaz, M.A. Butt, R. Piramidowicz, A Concise Review of the Progress in Photonic Sensing Devices, Photonics 10 (698), 2023, pp. 1-27, http://dx.doi.org/10.3390/photonics10060698
 • M. Shahbaz, M.A. Butt, R. Piramidowicz, Breakthrough in silicon photonics technology in telecommunications, biosensing, and gas sensing, Micromachines 14 (1637), 2023, pp. 1-32, http://dx.doi.org/10.3390/ mi14081637
 • F. Łabaj, J. Kalwas, R. Piramidowicz, Design and development of a miniature mid-infrared linear variable filter based spectrometer for environmental sensing, Optics Express 21 (23), 2023, pp. 37583-37596, http://dx.doi.org/10.1364/OE.497564
 • M. Shahbaz, Ł. Kozłowski, M.A. Butt, R. Piramidowicz, Mitigating the bending losses of the silica-titania-based rib waveguide structure, Opto-Electronics Review 31, 2023, pp. e145551-1-7, http://dx.doi.org/10.24425/opelre.2023.145551
 • M. A. Butt, Ł. Kozłowski, R. Piramidowicz, Numerical scrutiny of a silica-titania-based reverse rib waveguide with vertical and rounded sidewalls, Applied Optics 62 (5), 2023, pp. 1296-1302, http://dx.doi.org/10.1364/AO.480856
 • A. Widomski, S. Stopiński, K. Anders, R. Piramidowicz, M. Karpiński, Precise on-chip spectral and temporal control of single-photon-level optical pulses, Journal of Lightwave Technology 41 (19), 2023, pp. 6255-6262, http://dx.doi.org/10.1109/JLT.2023.3278987
 • M.A. Butt, M. Shahbaz, R. Piramidowicz, Racetrack Ring Resonator Integrated with Multimode Interferometer Structure Based on Low-Cost Silica–Titania Platform for Refractive Index Sensing Application, Photonics 10 (978.), 2023, pp. 1-10, http://dx.doi.org/10.3390/ photonics10090978
 • B. Janaszek, M.A. Butt, R. Piramidowicz, Semi-Analytical Approach versus Finite Element Method for Analysis of Propagation Properties in Rectangular Waveguides: Silica-Titania Technological Platform, Electronics 13 (73), 2023, pp. 1-12, http://dx.doi.org/10.3390/electronics13010073
 • M.A. Butt, M. Shahbaz, Ł. Kozłowski, A. Kaźmierczak and R. Piramidowicz, Silica-Titania Integrated Photonics Platform-Based 1 × 2 Demultiplexer Utilizing Two Serially Cascaded Racetrack Microrings for 1310 nm and 1550 nm Telecommunication Wavelengths, Photonics 10 (2), 2023, pp. 208-1-12, http://dx.doi.org/10.3390/photonics10020208
 • R. Łyszczek, D. Vlasyuk, B. Podkościelna, H. Głuchowska, R. Piramidowicz, A. Jusza, A Top-Down Approach and Thermal Characterization of Luminescent Hybrid BPA.DA-MMA@Ln2L3 Materials Based on Lanthanide(III) 1H-Pyrazole-3,5-Dicarboxylates, Materials 15 (24), 2022, pp. 8826-1-18, http://dx.doi.org/10.3390/ma15248826
 • F. Łabaj, J. Kalwas, A. Górski, D. Stępień, P. Leszcz, R. Piramidowicz, Design and Development of a Miniature Mid-IR Spectrometer for Environmental Sensing and Food Safety Applications, Engineering Proceedings 22 (1), 2022, http://dx.doi.org/10.3390/engproc2022021049
 • M. A. Butt, C. Tyszkiewicz, P. Karasiński, Magdalena Zięba, D. Hlushchenko, T. Baraniecki, A. Kaźmierczak, R. Piramidowicz, M. Guzik, and A. Bachmatiuk, Development of a low-cost silica-titania optical platform for integrated photonics applications, Optics Express 30 (13), 2022, pp. 23678-23694, http://dx.doi.org/10.1364/OE.460318
 • H. Głuchowska, R. Łyszczek, A. Jusza, R. Piramidowicz, Effect of N,N′-dimethylformamide solvent on structure and thermal properties of lanthanide(III) complexes with flexible biphenyl-4,4′-dioxydiacetic acid, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 147 (2), 2022, pp. 1187-1200, http://dx.doi.org/10.1007/s10973-020-10435-1
 • M.A. Butt, S.N. Khonina, N.L. Kazanskiy, R. Piramidowicz, Hybrid metasurface perfect absorbers for temperature and biosensing applications, Optical Materials 123, 2022, pp. 111906, http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2021.111906
 • M.A. Butt, A. Kaźmierczak, C. Tyszkiewicz, P. Karasiński, E. Środa, J. Olszewski, P. Pala, T. Martynkien, D. Hlushchenko, T. Baraniecki, A. Bachmatiuk, A. Jusza, M. Guzik, R. Piramidowicz, HYPHa project: a low-cost alternative for integrated photonics, Photonics Letters of Poland 14 (2), 2022, pp. 25-27, http://dx.doi.org/10.4302/plp.v14i2.1145
 • Ł. Kozłowski, M. Shahbaz, M.A. Butt, C. Tyszkiewicz, P. Karasiński, A. Kaźmierczak, R. Piramidowicz, Low-cost Integrated Photonic Platform Developed via a Sol-gel Dip-coating Method: A Brief Review, Sensors & Transducers 259 (5), 2022, pp. 82-92
 • M.A. Butt, C. Tyszkiewicz, P. Karasiński, M. Zięba, A. Kaźmierczak, M. Zdończyk, Ł. Duda, M. Guzik, J. Olszewski, T. Martynkien, A. Bachmatiuk, R. Piramidowicz , Optical Thin Films Fabrication Techniques—Towards a Low-Cost Solution for the Integrated Photonic Platform: A Review of the Current Status, Materials 15 (4591), 2022, 1-25, http://dx.doi.org/10.3390/ma15134591
 • M. Lelit, M. Słowikowski, M. Filipiak, M. Juchniewicz, B. Stonio, B. Michalak, K. Pavłov, M. Myśliwiec, P. Wiśniewski, A. Kaźmierczak, K. Anders, S. Stopiński 1, R. B. Beck and R. Piramidowicz, Passive Photonic Integrated Circuits Elements Fabricated on a Silicon Nitride Platform, Materials 15 (4), 2022, pp. 1398 (1-23), http://dx.doi.org/10.3390/ma15041398
 • M.A. Butt, R. Piramidowicz, Standard slot waveguide and double hybrid plasmonic waveguide configurations for enhanced evanescent field absorption methane gas sensing, Photonics Letters of Poland 14 (1), 2022, pp. 10-12, http://dx.doi.org/10.4302/plp.v14i1.1121
 • M.A. Butt, C. Tyszkiewicz, K. Wojtasik, P. Karasiński, A. Kaźmierczak, R. Piramidowicz, Subwavelength Grating Waveguide Structures Proposed on the Low-Cost Silica–Titania Platform for Optical Filtering and Refractive Index Sensing Applications, International Journal of Molecular Sciences 23 (12), 2022, pp. 6614-1-15, http://dx.doi.org/10.3390/ijms23126614
 • A. Kazmierczak, M.A. Butt, M. Zięba, C. Tyszkiewicz, P. Karasiński, R. Piramidowicz, Towards the most convenient configuration of integrated photonic sensor for implementation in SiO2:TiO2 sol-gel derived waveguide film technology, Proc. SPIE, Optical Sensing and Detection VII 12139, 2022, pp. 1213908, http://dx.doi.org/10.1117/12.2622209
 • M. Krej, T. Osuch, A. Anuszkiewicz, S. Stopiński Stanisław, K. Anders, K. Matuk, A. Weigl, E. Tarasow, R. Piramidowicz, Ł. Dziuda , Deep learning-based method for continuous detection of heart rate in signals from a multi-fiber Bragg grating sensor compatible with magnetic resonance imaging, Biomedical Optics Express 12 (12), 2021, pp. 7790-7806, http://dx.doi.org/10.1364/boe.441932
 • H. Głuchowska, R. Łyszczek, A. Jusza, R. Piramidowicz, Effect of N,N′-dimethylformamide solvent on structure and thermal properties of lanthanide(III) complexes with flexible biphenyl-4,4′-dioxydiacetic acid, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry , 2021, http://dx.doi.org/10.1007/s10973-020-10435-1
 • M. Słowikowski, A. Kaźmierczak, S. Stopiński, M. Bieniek, S. Szostak, K. Matuk, L. Augustin and R. Piramidowicz, Photonic Integrated Interrogator for Monitoring the Patient Condition during MRI Diagnosis, Sensors 21 (12), 2021, pp. 4238, http://dx.doi.org/10.3390/s21124238
 • S. N. Khonina, N. L. Kazanskiy, M. A. Butt, A. Kaźmierczak and R. Piramidowicz, Plasmonic sensor based on metal-insulator-metal waveguide square ring cavity filled with functional material for the detection of CO2 gas, Optics Express 29 (11), 2021, pp. 16584-16594, http://dx.doi.org/10.1364/OE.423141
 • N. L. Kazanskiy, S. N. Khonina, M. A. Butt, A. Kaźmierczak, R. Piramidowicz, State-of-the-Art Optical Devices for Biomedical Sensing Applications — A Review, Electronics 10 (8), 2021, 973, http://dx.doi.org/10.3390/electronics10080973
 • M. Gil-Kowalczyk, R. Łyszczek, A. Jusza, P. Piramidowicz, Thermal, Spectroscopy and Luminescent Characterization of Hybrid PMMA/Lanthanide Complex Materials, Materials 14 (12), 2021, pp. 3156, http://dx.doi.org/10.3390/ma14123156
 • P. Komorowski, P. Czerwińska, M. Surma, P. Zagrajek, R. Piramidowicz, A. Siemion, Three-focal-spot terahertz diffractive optical element-iterative design and neural network approach, Optics Express 29 (7), 2021, pp. 11243-11253, http://dx.doi.org/10.1364/OE.418059
 • A. Każmierczak, M. Słowikowski, K. Pavłov, M. Filipak, M. Vervaeke, C. Tyszkiewicz, H. Ottevaere, R. Piramidowicz, P. Karasiński, Efficient, low-cost optical coupling mechanism for TiO2-SiO2 sol-gel derived slab waveguide surface grating coupler sensors, Optica Applicata L (4), 2020, pp. 539-549, http://dx.doi.org/10.37190/oa200403
 • R. Piramidowicz, A. Jusza, L. Lipińska, M. Baran, P. Polis, A. Olszyna, UV-blue luminescent properties of Tm3+:Y2O3 nanocrystals and PMMA-based composites, Journal of Luminescence 226, 2020, pp. 117458, http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2020.117458
 • S. Sujecki, L. Sojka, E. Beres-Pawlik, K. Anders, R. Piramidowicz, Z. Tang, D. Furniss, E. Barney, T. Benson, A. Seddon, Experimental and numerical investigation to rationalize both near-infrared and mid-infrared spontaneous emission in Pr3+ doped selenide-chalcogenide fiber, Journal of Luminescence 209, 2019, pp. 14-20, http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2019.01.023
 • A. Kaźmierczak, M. Słowikowski, K. Pavłov, M. Filipiak, R. Piramidowicz, Polymer micro-lenses as an long-coupling-distance interfacing layer in low-cost optical coupling solution between optical fibers and photonic integrated waveguide circuits, Photonics Letters of Poland 11 (4), 2019, pp. 121-123, http://dx.doi.org/10.4302/plp.v11i4.964
 • A. Jusza, L. Lipińska, M. Baran, A. Olszyna A. Jastrzębska, M. Gil, P. Mergo, R. Piramidowicz, Praseodymium doped nanocrystals and nanocomposites for application in white light sources, Optical Materials 95, 2019, pp. 109247-1-8, http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2019.109247
 • R. Piramidowicz, A. Jusza, L. Lipińska, M. Gil, P. Mergo, RE3+:LaAlO3 doped luminescent polymer composites, Optical Materials 87, 2019, pp. 35-41, http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2018.06.018
 • A. Jusza, L. Lipińska, M. Baran, P. Polis, A. Olszyna, R. Piramidowicz, Short wavelength emission properties of Tm3+ and Tm3++Yb3+ doped LaAlO3 nanocrystals and polymer composites, Optical Materials 97, 2019, pp. 109365, http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2019.109365