dr inż. Piotr Warda
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW
ul. Koszykowa 75 pok. 121 (GR)
00-662 Warszawa
tel. (22) 234 7772
e-m@il:

Termin konsultacji: czw. 1215-1400

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (1989 r.). Pracę magisterską pt. Badanie lasera barwnikowego o pracy ciągłej wykonał w Zakładzie Optoelektroniki Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW. Od marca 1992 roku był studentem Studiów Doktoranckich na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW na kierunku: Elektronika i Telekomunikacja.
W 1994 roku otrzymał zespołową nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.
Pracę doktorską pt. Wpływ pola magnetycznego pierścieniowych magnesów trwałych na parametry jonowego lasera argonowego obronił z wyróżnieniem 20 pazdziernika 1998 roku. Od stycznia 1999 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Optoelektroniki IMiO PW.
Do jego głównych zainteresowan należą: optymalizacja konstrukcji i technologii jonowych laserów argonowych, badanie generacji laserów jonowych w zakresie UV, zastosowania laserów, badanie wpływu niejednorodnych pól magnetycznych na parametry laserów jonowych.

Publikacje z lat 2019-2024: