prof. dr hab. inż. Paweł Szczepański
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW
ul. Koszykowa 75 pok. 121 (GR)
00-662 Warszawa
tel. (22) 234 5870
e-m@il:

Termin konsultacji: pon. 1200-1345

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (1981 r.). Od 1986 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Optoelektroniki Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW.
Pracę doktorską pt. Nieliniowa teoria laserów z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym obronił w 1988 roku. W 1994 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego za pracę pt. Rola przestrzennego rozkładu pola w generacji promieniowania.
W 1988 roku przebywał na 3-miesięcznym stażu naukowym w Instytucie Elektroniki Kwantowej ETH w Zurichu w Szwajcarii. Natomiast w październiku 1991 odbył staż naukowy w Instytucie Telekomunikacji Politechniki Królewskiej w Sztokholmie w Szwecji.
Otrzymał nastepujące nagrody i wyróżnienia:
 • Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej za osiagnięcia naukowe (1983)
 • Nagroda Zespołowa I Stopnia Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia naukowe (1990)
 • Indywidualna Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe (1995)
 • Nagroda IV Oddzialu Polskiej Akademii Nauk za pracę habilitacyjną (1995)
W 1993 roku był członkiem Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji - Holography, Correlation Optics and Recording Materials, Chernovtsy, Ukraina.
26 kwietnia 2000 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora zwyczajnego.
W latach 2008-2016 był Dyrektorem Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW, a od 2016 pełni funkcję Kierownika Zakładu Optoelektroniki.

Publikacje z lat 2019-2024:
 • B. Janaszek, A. Tyszka-Zawadzka, P. Szczepański, Dispersion-enabled control of photonic density of states in photonic hypercrystals, Optics Express 31 (17), 2023, pp. 27948-27961, http://dx.doi.org/10.1364/OE.496980
 • P. Witoński, A. Mossakowska-Wyszyńska, P. Szczepański, Gain Properties of the Single Cell of a One-Dimensional Photonic Crystal with PT Symmetry, Crystals 13 (2), 2023, pp. 258-1-12, http://dx.doi.org/10.3390/cryst13020258
 • B. Janaszek, A. Tyszka-Zawadzka, P. Szczepański, Graphene-Based Hyperbolic Metamaterial Acting as Tunable THz Power Limiter, IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 29 (5), 2023, pp. 4700209-1-9, http://dx.doi.org/10.1109/jstqe.2023.3271766
 • A. Mossakowska-Wyszyńska, P. Witoński, P. Szczepański, Nonlinear operation of an FP laser with PT symmetry active medium, Optics Express 31 (5), 2023, pp. 8518-8534, http://dx.doi.org/10.1364/OE.479222
 • M. Śmietana, B. Janaszek, K. Lechowicz, P. Sezemsky, M. Koba, D. Burnat, M. Kieliszczyk, V. Stranak, P. Szczepański, Electro-optically modulated lossy-mode resonance, Nanophotonics 11 (3), 2022, pp. 593-602, http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2021-0687
 • B. Janaszek, P. Szczepański, Spatial Dispersion in Hypercrystal Distributed Feedback Lasing, Materials 15 (10), 2022, pp. 3482, http://dx.doi.org/10.3390/ma15103482
 • B. Janaszek, P. Szczepański, Analysis of threshold generation in DFB laser based on hypercrystal, Proc. SPIE 11769, Metamaterials XIII , 2021, pp. 117690I, http://dx.doi.org/10.1117/12.2591850
 • B. Janaszek, P. Szczepański, Distributed Feedback Laser Based on Tunable Photonic Hypercrystal, Materials 14 (15), 2021, pp. 4065, http://dx.doi.org/10.3390/ma14154065
 • B. Fetliński, S. Turczyński, M. Malinowski, P. Szczepański, Down-Shifting in the YAM: Ce3++ Yb3+ System for Solar Cells, Materials 14 (11), 2021, pp. 2753, http://dx.doi.org/10.3390/ma14112753
 • B. Janaszek, M. Kieliszczyk, P. Szczepański, Nonlocality-Enabled Magnetic Free Optical Isolation in Hyperbolic Metamaterials, Materials 14 (11), 2021, pp. 2865, http://dx.doi.org/10.3390/ma14112865
 • B. Janaszek, M. Kieliszczyk, A. Tyszka-Zawadzka, P. Szczepański, Strong nonlocality in hyperbolic metamaterials, Proc. SPIE 11769, Metamaterials XIII , 2021, pp. 117690J, http://dx.doi.org/10.1117/12.2591851
 • M. Zdanowicz, R. Mroczyński, P. Szczepański, Strong second-harmonic response from semiconductor–dielectric interfaces, Applied Optics 60 (5), 2021, pp. 1132-1136, http://dx.doi.org/10.1364/AO.414255
 • A. Tyszka-Zawadzka, B. Janaszek, M. Kieliszczyk, P. Szczepański, Controllable intermodal coupling in waveguide systems based on tunable hyperbolic metamaterials, Optics Express Vol. 28, Issue 26, pp. 40044-40059 (2020) 28 (26), 2020, pp. 40044-40059, http://dx.doi.org/10.1364/OE.413825
 • B. Janaszek, P. Szczepański, Effect of nonlocality in spatially uniform anisotropic metamaterials, Optics Express 28 (10), 2020, pp. 15447-15458, http://dx.doi.org/10.1364/OE.392596
 • M. Kieliszczyk, B. Janaszek, A. Tyszka-Zawadzka, P. Szczepański, Guided Optical Modes in Metal-Cladded Tunable Hyperbolic Metamaterial Slab Waveguides, Crystals 10 (3), 2020, pp. 176, http://dx.doi.org/10.3390/cryst10030176
 • B. Janaszek, M. Kieliszczyk, A. Tyszka-Zawadzka, P. Szczepański, Influence of Nonlocality on Transmittance and Reflectance of Hyperbolic Metamaterials, Crystals 10 (7), 2020, pp. 577, http://dx.doi.org/10.3390/cryst10070577