prof. dr hab. inż. Michał Malinowski
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW
ul. Koszykowa 75 pok. 123, 240 (GR)
00-662 Warszawa
tel. (22) 234 7783, (22) 234 7777
e-m@il:

Termin konsultacji: pon. 0915-1115

Michał Malinowski urodził się w 1954 r. w Warszawie. Studia ukończył w 1978 r. otrzymując dyplom magistra inżyniera w specjalności Technologia elektronowa. W tym samym roku został uczestnikiem studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej. Pracę doktorską przygotowywał w Zakładzie Elektroniki Kwantowej kierowanym przez prof. Wiesława Wolińskiego.
Od 1982 r. jest pracownikiem Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki (poprzednio Instytut Technologii Elektronowej), gdzie zajmował kolejno stanowiska konstruktora, specjalisty i adiunkta. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1985, zaś doktora habilitowanego w roku 1990. Od roku 1996 jest zatrudniony w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od 2000 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Optoelektroniki IMiO. W roku 2004 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Od 2011 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.
Na przełomie 1981-1982 r., uzyskał stypendium Rządu Francji i odbył 11 miesięczny staż naukowy w Laboratorium Spektrometrii Fizycznej Uniwersytetu w Grenoble. W późniejszych latach (1987-2004) spędził półtora roku w Laboratorium Fizyko-Chemii Materiałów Luminescencyjnych w Lyonie oraz 18 miesięcy obejmował stanowisko profesora na Uniwersytecie Blaise Pascal w Clermont-Ferrand we Francji.
Zainteresowania badawcze obejmują badania, analizę i modelowanie dielektrycznych ośrodków czynnych, wzmacniających i laserowych, a szczególnie badania metodami spektroskopii optycznej domieszkowanych jonami lantanowców i metali przejściowych szkieł i kryształów optycznych. Istotną część pracy stanowią badania procesów wielojonowych i wielofotonowych oraz analiza ich wpływu na parametry optyczne różnego typu luminoforów i ośrodków wzmacniających.
W ostatnim okresie prace te koncentrują się nad badaniami ośrodków czynnych o ograniczonej wymiarowości, takich jak np. falowody planarne lub włóknowe, mikrostruktury o symetrii sferycznej oraz nano-kryształy.
Jest autorem około 300 prac publikowanych w większości w czasopismach o międzynarodowej renomie i prezentowanych na międzynarodowych konferencjach. Jest promotorem 6 rozpraw doktorskich, a obecnie pod jego opieką prowadzone są cztery zaawansowane prace doktorskie.

Publikacje z lat 2016-2021:
 • B. Fetliński, S. Turczyński, M. Malinowski, P. Szczepański, Down-Shifting in the YAM: Ce3++ Yb3+ System for Solar Cells, Materials 14 (11), 2021, pp. 2753, http://dx.doi.org/10.3390/ma14112753
 • M. Kaczkan, M. Malinowski, Optical Transitions and Excited State Absorption Cross Sections of SrLaGaO4 Doped with Ho3+ Ions, Materials 14 (11), 2021, pp. 3831, http://dx.doi.org/10.3390/ma14143831
 • M. Kowalczyk, T. F. Ramazanov, V. D. Grigoryev, V. N. Shlegel, M. Kaczkan, B. Fetliński, M. Malinowski, Optical Investigation of Eu3+ Doped Bi12GeO20 (BGO) Crystals, Crystals 10 (4), 2020, pp. 285, http://dx.doi.org/10.3390/cryst10040285
 • M. Kaczkan, M. Malinowski, A. Suchocki, D.A. Pawlak, S. Turczyński, Temperature and concentration dependent luminescence of Yb3+ centers in YAM, Journal of Alloys and Compounds , 2020, http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.155893
 • M. Kaczkan, M. Kowalczyk, S. Szostak, A. Majchrowski, M. Malinowski, Transition intensity analysis and emission properties of Eu3+:Bi2ZnOB2O6 acentric biaxial single crystal, Optical Materials 107, 2020, pp. 110045, http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2020.110045
 • M. Malinowski, M. Kaczkan, Absorption intensity analysis and emission properties KEu(PO3)4 and KEuxY1-x (PO3)4 crystals, Journal of Luminescence 211, 2019, pp. 138-143, http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2019.03.032
 • M. Kowalczyk, M. Kaczkan, A. Majchrowski, M. Malinowski, Short-wavelength luminescence of Eu3+-doped KGd(WO4)2 crystals, Optical Materials 98 (98), 2019, pp. 109507, http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2019.109507
 • M. Kowalczyk, M. Kaczkan, A. Majchrowski, M. Malinowski, Spectroscopic characterization of orthorhombic δ-BiB3O6 phase nonlinear single crystal doped with Pr3+ ions, Journal of Luminescence 207, 2019, pp. 251-257, http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2018.11.030
 • Yongjie Wang, R. Hrubiak, S. Turczyński, D.A. Pawlak, M. Malinowski, D. Włodarczyk, K.M. Kosyl, W.Paszkowicz, H. Przybylińska, A. Wittlina, A. Kaminska, YaZhydachevskyy, M.G. Brik, Li Li, Chong-Geng Ma, A. Suchocki, Spectroscopic properties and martensitic phase transition of Y4Al2O9:Ce single crystals under high pressure, Acta Materialia 165, 2019, pp. 346-361, http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2018.11.057
 • B. Fetliński, M. Malinowski, Potential energy yield increase of a solar spectra down-converter equipped photovoltaic device in real operational conditions, Solar Energy 165 (1), 2018, pp. 148-158, http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2018.02.071
 • M.Kowalczyk, M.Kaczkan, A.Majchrowski, M.Malinowski, Spectroscopic characterization of orthorhombic δ-BiB3O6 phase nonlinear single crystal doped with Pr3+ ions, Journal of Luminescence 207, 2018, pp. 251-257, http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2018.11.030
 • M. Kaczkan, S. Turczyński, M. Malinowski, Spectroscopic properties and Judd–Ofelt analysis of Eu3+ in Y4Al2O9 crystals, Journal of Luminescence 196, 2018, pp. 111-115, http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2017.12.027
 • Y. Wang, D. Włodarczyk, L. Li, A. Wittlin, H. Przybylinska, P. Sybilski, Y. Zhydachevskii, C. Ma, M. Brik, M. Malinowski, Y. Zorenko, V. Gorbenko, A. Suchocki, Electronic structure of Ce3+ in yttrium and lutetium orthoaluminate crystals and single crystal layers, Journal of Alloys and Compounds 723 (5), 2017, pp. 157-163, http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2017
 • M. Malinowski, M. Kaczkan, S. Turczyński, Energy transfer and upconversion of Sm3+ ions in YAlO3, Optical Materials 63 (1), 2017, pp. 128-133, http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2016.06.031
 • B. Fetlinski, Z. Boruc, M. Kaczkan, S. Turczynski, D. Pawlak, M. Malinowski, Sensitisation of Pr3+ in Y4Al2O9:Ce3++Pr3+ system for down-conversion of solar spectrum, Journal of Luminescence 181, 2017, pp. 133-137, http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2016.09.008
 • M. Kaczkan, D. Pawlak, S. Turczyński, M. Malinowski, Site-selective energy upconversion in Pr3+: Y4Al2O9, Journal of Alloys and Compounds 728 (25), 2017, pp. 1009-1015, http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.09.069
 • W. Drozdowski, M. E. Witkowski, K. Brylew, W. Łachmański, M. Makowski, A.J. Wojtowicz, S. Turczyński, D.A. Pawlak, M. Malinowski, A preliminary assessment of Lu2Y2Al2O9:Pr (LuYAM:Pr) as a potential scintillator, Radiation Measurements 93, 2016, pp. 41-45, http://dx.doi.org/10.1016/j.radmeas.2016.06.009
 • M. Kaczkan, S. Turczyński, D.A. Pawlak, M. Wencka, M. Malinowski, Laser site-selective spectroscopy of Eu3+ ions doped Y4Al2O9, Optical Materials 58, 2016, pp. 412-417, http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2016.06.023
 • M. Kaczkan, Z. Boruc, S. Turczyński, D. Pawlak, M. Malinowski, Site-selective laser spectroscopy of Sm3+ ions in Y4Al2O9, Journal of Luminescence 170, 2016, pp. 330-335, http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2015.09.016