mgr inż. Marcin Kieliszczyk
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW
ul. Koszykowa 75 pok. GR 120
00-662 Warszawa
tel. (22) 234 5982
e-m@il:


Publikacje z lat 2019-2024:
  • R. Trihan, O. Bogucki, A. Kozlowska, M. Ihle, S. Ziesche, B. Fetliński, B. Janaszek, M. Kieliszczyk, M. Kaczkan, F. Rossignol, A. Aimable, Hybrid gold-silica nanoparticles for plasmonic applications: A comparison study of synthesis methods for increasing gold coverage, Heliyon 9 (5), 2023, e15977-1-14, http://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15977
  • M. Śmietana, B. Janaszek, K. Lechowicz, P. Sezemsky, M. Koba, D. Burnat, M. Kieliszczyk, V. Stranak, P. Szczepański, Electro-optically modulated lossy-mode resonance, Nanophotonics 11 (3), 2022, pp. 593-602, http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2021-0687
  • B. Janaszek, M. Kieliszczyk, P. Szczepański, Nonlocality-Enabled Magnetic Free Optical Isolation in Hyperbolic Metamaterials, Materials 14 (11), 2021, pp. 2865, http://dx.doi.org/10.3390/ma14112865
  • B. Janaszek, M. Kieliszczyk, A. Tyszka-Zawadzka, P. Szczepański, Strong nonlocality in hyperbolic metamaterials, Proc. SPIE 11769, Metamaterials XIII , 2021, pp. 117690J, http://dx.doi.org/10.1117/12.2591851
  • A. Tyszka-Zawadzka, B. Janaszek, M. Kieliszczyk, P. Szczepański, Controllable intermodal coupling in waveguide systems based on tunable hyperbolic metamaterials, Optics Express Vol. 28, Issue 26, pp. 40044-40059 (2020) 28 (26), 2020, pp. 40044-40059, http://dx.doi.org/10.1364/OE.413825
  • M. Kieliszczyk, B. Janaszek, A. Tyszka-Zawadzka, P. Szczepański, Guided Optical Modes in Metal-Cladded Tunable Hyperbolic Metamaterial Slab Waveguides, Crystals 10 (3), 2020, pp. 176, http://dx.doi.org/10.3390/cryst10030176
  • B. Janaszek, M. Kieliszczyk, A. Tyszka-Zawadzka, P. Szczepański, Influence of Nonlocality on Transmittance and Reflectance of Hyperbolic Metamaterials, Crystals 10 (7), 2020, pp. 577, http://dx.doi.org/10.3390/cryst10070577