prof. dr hab. inż. Paweł Szczepański
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW
ul. Koszykowa 75 pok. 121 (GR)
00-662 Warszawa
tel. (22) 234 5870
e-m@il:

Termin konsultacji: pon. 1200-1345

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (1981 r.). Od 1986 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Optoelektroniki Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW.
Pracę doktorską pt. Nieliniowa teoria laserów z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym obronił w 1988 roku. W 1994 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego za pracę pt. Rola przestrzennego rozkładu pola w generacji promieniowania.
W 1988 roku przebywał na 3-miesięcznym stażu naukowym w Instytucie Elektroniki Kwantowej ETH w Zurichu w Szwajcarii. Natomiast w październiku 1991 odbył staż naukowy w Instytucie Telekomunikacji Politechniki Królewskiej w Sztokholmie w Szwecji.
Otrzymał nastepujące nagrody i wyróżnienia:
 • Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej za osiagnięcia naukowe (1983)
 • Nagroda Zespołowa I Stopnia Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia naukowe (1990)
 • Indywidualna Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe (1995)
 • Nagroda IV Oddzialu Polskiej Akademii Nauk za pracę habilitacyjną (1995)
W 1993 roku był członkiem Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji - Holography, Correlation Optics and Recording Materials, Chernovtsy, Ukraina.
26 kwietnia 2000 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora zwyczajnego.
W latach 2008-2016 był Dyrektorem Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW, a od 2016 pełni funkcję Kierownika Zakładu Optoelektroniki.

Aktualnie prowadzone projekty badawcze:
 • 2020-2021, Kształtowanie właściwości optycznych metamateriałów planarnych pod kątem uzyskiwania struktur fotonicznych o nowych funkcjonalnościach, FOTECH‑1 (POB Technologie fotoniczne) - kierownik projektu
Publikacje z lat 2016-2021:
 • B. Janaszek, P. Szczepański, Analysis of threshold generation in DFB laser based on hypercrystal, Proc. SPIE 11769, Metamaterials XIII , 2021, pp. 117690I, http://dx.doi.org/10.1117/12.2591850
 • B. Janaszek, P. Szczepański, Distributed Feedback Laser Based on Tunable Photonic Hypercrystal, Materials 14 (15), 2021, pp. 4065, http://dx.doi.org/10.3390/ma14154065
 • B. Fetliński, S. Turczyński, M. Malinowski, P. Szczepański, Down-Shifting in the YAM: Ce3++ Yb3+ System for Solar Cells, Materials 14 (11), 2021, pp. 2753, http://dx.doi.org/10.3390/ma14112753
 • B. Janaszek, M. Kieliszczyk, P. Szczepański, Nonlocality-Enabled Magnetic Free Optical Isolation in Hyperbolic Metamaterials, Materials 14 (11), 2021, pp. 2865, http://dx.doi.org/10.3390/ma14112865
 • B. Janaszek, M. Kieliszczyk, A. Tyszka-Zawadzka, P. Szczepański, Strong nonlocality in hyperbolic metamaterials, Proc. SPIE 11769, Metamaterials XIII , 2021, pp. 117690J, http://dx.doi.org/10.1117/12.2591851
 • M. Zdanowicz, R. Mroczyński, P. Szczepański, Strong second-harmonic response from semiconductor–dielectric interfaces, Applied Optics 60 (5), 2021, pp. 1132-1136, http://dx.doi.org/10.1364/AO.414255
 • A. Tyszka-Zawadzka, B. Janaszek, M. Kieliszczyk, P. Szczepański, Controllable intermodal coupling in waveguide systems based on tunable hyperbolic metamaterials, Optics Express Vol. 28, Issue 26, pp. 40044-40059 (2020) 28 (26), 2020, pp. 40044-40059, http://dx.doi.org/10.1364/OE.413825
 • B. Janaszek, P. Szczepański, Effect of nonlocality in spatially uniform anisotropic metamaterials, Optics Express 28 (10), 2020, pp. 15447-15458, http://dx.doi.org/10.1364/OE.392596
 • M. Kieliszczyk, B. Janaszek, A. Tyszka-Zawadzka, P. Szczepański, Guided Optical Modes in Metal-Cladded Tunable Hyperbolic Metamaterial Slab Waveguides, Crystals 10 (3), 2020, pp. 176, http://dx.doi.org/10.3390/cryst10030176
 • B. Janaszek, M. Kieliszczyk, A. Tyszka-Zawadzka, P. Szczepański, Influence of Nonlocality on Transmittance and Reflectance of Hyperbolic Metamaterials, Crystals 10 (7), 2020, pp. 577, http://dx.doi.org/10.3390/cryst10070577
 • B. Janaszek, M. Kieliszczyk, A. Tyszka-Zawadzka, P. Szczepański, Multiresonance response in hyperbolic metamaterials, Applied Optics 57 (9), 2018, pp. 2135-2141, http://dx.doi.org/10.1364/AO.57.002135
 • M. Kieliszczyk, B. Janaszek, A. Tyszka-Zawadzka, P. Szczepański , Tunable spectral and spatial filters for the mid-infrared based on hyperbolic metamaterials,, Applied Optics 57 (5), 2018, pp. 1118-1187, http://dx.doi.org/10.1364/AO.57.001182
 • B. Janaszek, A. Tyszka-Zawadzka, P. Szczepański, Control of gain/absorption in tunable hyperbolic metamaterials, Optics Express 25 (12), 2017, pp. 13153-13162, http://dx.doi.org/10.1364/OE.25.013153
 • P. Witoński, A. Mossakowska-Wyszyńska, P. Szczepański, Effect of Nonlinear Loss and Gain in Multilayer PT-Symmetric Bragg Grating, IEEE Journal of Quantum Electronics 56 (6), 2017, pp. 1-11, http://dx.doi.org/10.1109/JQE.2017.2761380
 • A. Tyszka-Zawadzka, B. Janaszek, P. Szczepański, Tunable slow light in graphene-based hyperbolic metamaterial waveguide operating in SCLU telecom bands, Optics Express 25 (7), 2017, pp. 7263-7272, http://dx.doi.org/10.1364/OE.25.007263
 • R. Mroczyński, N. Kwietniewski, J. Piotrowski, J. Judek, M. Zdrojek, P. Szczepański, Fabrication and preliminary characterization of infrared photodetectors based on graphene, Prof. of SPIE, Electron Technology Conference 2016 10175, 2016, pp. 101750U-1-8, http://dx.doi.org/10.1117/12.2261659
 • B. Janaszek, A. Tyszka-Zawadzka, P. Szczepański, Tunable graphene-based hyperbolic metamaterial operating in SCLU telecom bands, Optics Express 24 (21), 2016, pp. 24129-24136, http://dx.doi.org/10.1364/OE.24.024129