Marcin Lelit

mgr inż. Marcin Lelit
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW
ul. Koszykowa 75 pok.
00-662 Warszawa
tel.
e-m@il:


Aktualnie prowadzone projekty badawcze:
  • 2024-2025, Rozwój zaawansowanych zintegrowanych elementów fotonicznych do zastosowań w układach sensorycznych, IDUB, YOUNG PW - kierownik projektu
  • 2021-2024, MIRPIC - Technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni, TECHMATSTRATEG‑III/0026/2019 - wykonawca
Publikacje z lat 2019-2024:
  • M. Lelit, A. Białecki, T. Gabler, F. Łabaj, E. Pituła, R. Romaniuk, Selected Advances of Quantum Biophotonics – a Short Review, International Journal of Electronics and Telecommunications 69 (2), 2023, pp. 399-405, http://dx.doi.org/10.24425/ijet.2023.144376
  • M. Lelit, M. Słowikowski, M. Filipiak, M. Juchniewicz, B. Stonio, B. Michalak, K. Pavłov, M. Myśliwiec, P. Wiśniewski, A. Kaźmierczak, K. Anders, S. Stopiński 1, R. B. Beck and R. Piramidowicz, Passive Photonic Integrated Circuits Elements Fabricated on a Silicon Nitride Platform, Materials 15 (4), 2022, pp. 1398 (1-23), http://dx.doi.org/10.3390/ma15041398