dr inż. Anna Tyszka-Zawadzka
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW
ul. Koszykowa 75 pok. 120 (GR)
00-662 Warszawa
tel. (22) 234 5982
e-m@il:

Termin konsultacji: pon. 1015-1200

Absolwentka Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (1991 r.). Pracę magisterską pt. Warunki stabilności generacji promieniowania w falowodowych laserach z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym wykonała w Zakładzie Optoelektroniki Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW.
Od marca 1992 roku do lutego 1996 roku była studentką Studiów Doktoranckich na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW na kierunku: Elektronika i Telekomunikacja. W kwietniu 1994 roku zajęła drugie miejsce w Konkursie na Najlepszą Pracę Młodego Naukowca z dziedziny Optoelektroniki na V Konferencji Naukowej Technologia Elektronowa ELTE'94. Natomiast w marcu 1995 roku otrzymała roczne stypendium z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
Pracę doktorską pt. Wpływ nadmiarowego szumu na warunki generacji laserów z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym oraz laserów z rezonatorem Fabry-Perot obroniła z wyróżnieniem 18 czerwca 1996 roku. Od listopada tego samego roku pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Optoelektroniki IMiO PW. 18 grudnia 1997 roku otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną pracę doktorską.
Do jej głównych zainteresowań należą: badania teoretyczne laserów z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym DFB, laserów falowodowych, laserów z rezonatorem Fabry-Perot, modelowanie struktur laserowych (w szczególności laserów dielektrycznych) oraz badania stochastycznych właściwości promieniowania laserowego - szumów nadmiarowych.

Publikacje z lat 2019-2024:
  • B. Janaszek, A. Tyszka-Zawadzka, P. Szczepański, Dispersion-enabled control of photonic density of states in photonic hypercrystals, Optics Express 31 (17), 2023, pp. 27948-27961, http://dx.doi.org/10.1364/OE.496980
  • B. Janaszek, A. Tyszka-Zawadzka, P. Szczepański, Graphene-Based Hyperbolic Metamaterial Acting as Tunable THz Power Limiter, IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 29 (5), 2023, pp. 4700209-1-9, http://dx.doi.org/10.1109/jstqe.2023.3271766
  • B. Janaszek, M. Kieliszczyk, A. Tyszka-Zawadzka, P. Szczepański, Strong nonlocality in hyperbolic metamaterials, Proc. SPIE 11769, Metamaterials XIII , 2021, pp. 117690J, http://dx.doi.org/10.1117/12.2591851
  • A. Tyszka-Zawadzka, B. Janaszek, M. Kieliszczyk, P. Szczepański, Controllable intermodal coupling in waveguide systems based on tunable hyperbolic metamaterials, Optics Express Vol. 28, Issue 26, pp. 40044-40059 (2020) 28 (26), 2020, pp. 40044-40059, http://dx.doi.org/10.1364/OE.413825
  • M. Kieliszczyk, B. Janaszek, A. Tyszka-Zawadzka, P. Szczepański, Guided Optical Modes in Metal-Cladded Tunable Hyperbolic Metamaterial Slab Waveguides, Crystals 10 (3), 2020, pp. 176, http://dx.doi.org/10.3390/cryst10030176
  • B. Janaszek, M. Kieliszczyk, A. Tyszka-Zawadzka, P. Szczepański, Influence of Nonlocality on Transmittance and Reflectance of Hyperbolic Metamaterials, Crystals 10 (7), 2020, pp. 577, http://dx.doi.org/10.3390/cryst10070577