Aleksandra Bieniek

mgr inż. Aleksandra Bieniek-Kaczorek
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW
ul. Koszykowa 75 pok.
00-662 Warszawa
tel.
e-m@il:


Aktualnie prowadzone projekty badawcze:
  • 2024-2025, Miniaturowe interrogatory w technologii fotoniki scalonej, IDUB, YOUNG PW - kierownik projektu
  • 2024-2025, Analiza właściwości emisyjnych i generacyjnych w zakresie UV i widzialnym szkieł ZBLAN domieszkowanych jonami tulu, IDUB, YOUNG PW - wykonawca
  • 2023-2025, Układy fotoniki scalonej do zastosowań w systemach komunikacji w wolnej przestrzeni , Scientific Breakthrough‑2 (POB Technologie fotoniczne) - wykonawca
  • 2023-2026, FoSMoWater - Opracowanie innowacyjnego fotonicznego systemu monitoringu zasobów wodnych, HYDROSTRATEG.I‑000E/22 - wykonawca
  • 2021-2024, MIRPIC - Technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni, TECHMATSTRATEG‑III/0026/2019 - wykonawca