dr inż. Bartosz Fetliński
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW
ul. Koszykowa 75 pok. 124 (GR)
00-662 Warszawa
tel.
e-m@il:

Termin konsultacji: śr. 1215-1400


Aktualnie prowadzone projekty badawcze:
  • 2022-2023, Zastosowanie metamateriału hiperbolicznego na potrzeby zwiększenia uzysku energetycznego modułów fotowoltaicznych, FOTECH‑3 (POB Technologie fotoniczne) - kierownik projektu
Publikacje z lat 2018-2023:
  • P. Piotrowski, M. Parol, P. Kapler, B. Fetlinski, Advanced Forecasting Methods of 5-Minute Power Generation in a PV System for Microgrid Operation Control, Energies 15 (7), 2022, pp. 2645, http://dx.doi.org/10.3390/en15072645
  • B. Fetliński, S. Turczyński, M. Malinowski, P. Szczepański, Down-Shifting in the YAM: Ce3++ Yb3+ System for Solar Cells, Materials 14 (11), 2021, pp. 2753, http://dx.doi.org/10.3390/ma14112753
  • M. Kowalczyk, T. F. Ramazanov, V. D. Grigoryev, V. N. Shlegel, M. Kaczkan, B. Fetliński, M. Malinowski, Optical Investigation of Eu3+ Doped Bi12GeO20 (BGO) Crystals, Crystals 10 (4), 2020, pp. 285, http://dx.doi.org/10.3390/cryst10040285
  • B. Fetliński, M. Malinowski, Potential energy yield increase of a solar spectra down-converter equipped photovoltaic device in real operational conditions, Solar Energy 165 (1), 2018, pp. 148-158, http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2018.02.071