dr inż. Bartosz Fetliński
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW
ul. Koszykowa 75 pok. 124 (GR)
00-662 Warszawa
tel.
e-m@il:

Termin konsultacji: śr. 1215-1400


Aktualnie prowadzone projekty badawcze:
  • 2022-2023, Zastosowanie metamateriału hiperbolicznego na potrzeby zwiększenia uzysku energetycznego modułów fotowoltaicznych, FOTECH‑3 (POB Technologie fotoniczne) - kierownik projektu
Publikacje z lat 2017-2022:
  • B. Fetliński, S. Turczyński, M. Malinowski, P. Szczepański, Down-Shifting in the YAM: Ce3++ Yb3+ System for Solar Cells, Materials 14 (11), 2021, pp. 2753, http://dx.doi.org/10.3390/ma14112753
  • M. Kowalczyk, T. F. Ramazanov, V. D. Grigoryev, V. N. Shlegel, M. Kaczkan, B. Fetliński, M. Malinowski, Optical Investigation of Eu3+ Doped Bi12GeO20 (BGO) Crystals, Crystals 10 (4), 2020, pp. 285, http://dx.doi.org/10.3390/cryst10040285
  • B. Fetliński, M. Malinowski, Potential energy yield increase of a solar spectra down-converter equipped photovoltaic device in real operational conditions, Solar Energy 165 (1), 2018, pp. 148-158, http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2018.02.071
  • B. Fetlinski, Z. Boruc, M. Kaczkan, S. Turczynski, D. Pawlak, M. Malinowski, Sensitisation of Pr3+ in Y4Al2O9:Ce3++Pr3+ system for down-conversion of solar spectrum, Journal of Luminescence 181, 2017, pp. 133-137, http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2016.09.008