dr inż. Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW
ul. Koszykowa 75 pok. 119 (GR)
00-662 Warszawa
tel. (22) 234 7246
e-m@il:

Termin konsultacji: pon. 1015-1200

Absolwentka Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (1991 r.). Pracę magisterską pt. Analiza drgań relaksacyjnych w planarnym falowodowym laserze z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym DFB wykonała w Zakładzie Optoelektroniki Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW.
Od marca 1992 roku do lutego 1996 roku była studentką Studiów Doktoranckich na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW na kierunku: Elektronika i Telekomunikacja. W kwietniu 1994 roku zajęła pierwsze miejsce w Konkursie na Najlepszą Pracę Młodego Naukowca z dziedziny Optoelektroniki na V Konferencji Naukowej Technologia Elektronowa ELTE'94, natomiast w marcu 1995 roku otrzymała roczne stypendium z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
Pracę doktorską pt. Zagadnienie dynamicznej pracy falowodowych laserów z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym obroniła z wyróżnieniem 5 listopada 1996 roku. Od stycznia 1997 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Optoelektroniki IMiO PW. 18 grudnia 1997 roku otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną pracę doktorską.
Do jej głównych zainteresowań należą: badania teoretyczne laserów zbudowanych na bazie kryształów fotonicznych 1D, 2D, 3D z różnymi rezonatorami, laserów falowodowych, modelowanie struktur laserowych (w szczególności laserów dielektrycznych) oraz badanie bistabilności optycznej i dynamiki akcji laserowej.

Publikacje z lat 2019-2024:
  • P. Witoński, A. Mossakowska-Wyszyńska, P. Szczepański, Gain Properties of the Single Cell of a One-Dimensional Photonic Crystal with PT Symmetry, Crystals 13 (2), 2023, pp. 258-1-12, http://dx.doi.org/10.3390/cryst13020258
  • A. Mossakowska-Wyszyńska, P. Witoński, P. Szczepański, Nonlinear operation of an FP laser with PT symmetry active medium, Optics Express 31 (5), 2023, pp. 8518-8534, http://dx.doi.org/10.1364/OE.479222