mgr inż. Paweł Komorowski
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW
ul. Koszykowa 75 pok. GR 026
00-662 Warszawa
tel.
e-m@il:


Aktualnie prowadzone projekty badawcze:
  • 2020-2021, W poszukiwaniu żółtego promieniowania laserowego - domieszkowane dysprozem materiały aktywne do zastosowań w laserach na zakres widzialny, FOTECH‑1 (POB Technologie fotoniczne) - wykonawca
Publikacje z lat 2016-2021:
  • P. Komorowski, P. Czerwińska, M. Surma, P. Zagrajek, R. Piramidowicz, A. Siemion, Three-focal-spot terahertz diffractive optical element-iterative design and neural network approach, Optics Express 29 (7), 2021, pp. 11243-11253, http://dx.doi.org/10.1364/OE.418059
  • K. Anders, A. Jusza, P. Komorowski, P. Andrejuk, R. Piramidowicz, Short wavelength up-converted emission studies in Er3+ and Yb3+ doped ZBLAN glasses, Journal of Luminescence 201, 2018, pp. 427-433, http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2018.04.056
  • P. Komorowski, K. Anders, U. Zdulska, and R. Piramidowicz, Erbium doped ZBLAN fiber laser operating in the visible – feasibility study, Photonics Letters of Poland 9 (3), 2017, pp. 85-87, http://dx.doi.org/10.4302/plp.v9i3.769