dr inż. Jerzy Piotrowski
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW
ul. Nowowiejska 15/19 pok. 52 (GE)
00-665 Warszawa
tel. (22) 234 5394
e-m@il:

Termin konsultacji: wt. 1215-1400


Publikacje z lat 2018-2023:
  • P. Piotrowski, M. Parol, P. Kapler, B. Fetlinski, Advanced Forecasting Methods of 5-Minute Power Generation in a PV System for Microgrid Operation Control, Energies 15 (7), 2022, pp. 2645, http://dx.doi.org/10.3390/en15072645