Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz

 

 Ćwiczenia laboratoryjne:

Lab. Tytuł laboratorium Prowadzący Laboratorium
1 Badanie parametrów pasywnych światłowodów telekomunikacyjnych Krzysztof Anders P103 (Skrzydła)
2 Badanie charakterystyk spektralnych laserów półprzewodnikowych Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska GR lab. 125
3 Badanie charakterystyk detektorów promieniowania Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska P101 (Skrzydła)
4 Badanie parametrów pracy wzmacniacza optycznego Anna Jusza P103 (Skrzydła)

 

 

Harmonogram:

 
  10.11 18.11 25.11 02.12 09.12 16.12 03.01 11.01 13.01 20.01
08:15-12:00 Z4, ćw. 1

Z2, ćw. 1
Z3, ćw. 2

 Z2, ćw. 2 Z4, ćw. 2 Z1, ćw. 2 Z2, ćw. 3 Z1, ćw. 4
1015-1400
Z3, ćw. 4 Z4, ćw. 4 Z2, ćw. 4
12:15-16:00 Z3, ćw. 1 Z1, ćw. 1       Z4, ćw. 3     Z1, ćw. 3 Z3, ćw. 3
 
  Z1 Z2 Z3 Z4
ćw. 1  18.11 (12:15-16:00) 18.11 (08:15-12:00) 10.11 (12:15-16:00) 10.11 (08:15-16:00)
ćw. 2  09.12 (08:15-12:00) 25.11 (08:15-12:00) 18.11 (08:15-12:00) 02.12 (08:15-12:00)
ćw. 3  13.01 (12:15-16:00) 16.12 (08:15-12:00) 20.01 (12:15-16:00) 16.12 (12:15-16:00)
ćw. 4 03.01 (10:15-14:00) 20.01 (08:15-12:00) 11.01 (08:15-12:00) 13.01 (08:15-12:00)
 

 

Dostęp do materiałów wykładowych i laboratoryjnych po podaniu hasła: