Osoba odpowiedzialna za przedmiot: prof. dr hab. Bogdan Majkusiak, prof. dr hab. inż. Paweł Szczepański

 

Streszczenie
Cele kształcenia: Obserwacja praktyczna oraz analiza teoretyczna zjawisk fizycznych charakterystycznych dla nanoelektroniki i nanofotoniki.
Efekty kształcenia: Umiejętność teoretycznego modelowania zjawisk fizycznych nanoelektroniki i nanofotoniki.

Treść wykładu