Osoba odpowiedzialna za przedmiot: prof. dr hab. Bogdan Majkusiak, prof. dr hab. inż. Paweł Szczepański

 

Błąd pobierania informacji o przedmiocie z bazy ERES, spróbuj ponownie za jakiś czas...