Osoba odpowiedzialna za przedmiot: prof. dr hab. inż. Andrzej Pfitzner, dr inż. Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska

 

Błąd pobierania informacji o przedmiocie z bazy ERES, spróbuj ponownie za jakiś czas...