Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Marcin Kaczkan

 

Błąd pobierania informacji o przedmiocie z USOS, spróbuj ponownie za jakiś czas...

 

Więcej informacji: https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=103B-ELxxx-ISP-ESO