dr inż. Andrzej Kaźmierczak
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW
ul. Koszykowa 75 pok. 027 (GR)
00-662 Warszawa
tel. (22) 234 1464
e-m@il:


Aktualnie prowadzone projekty badawcze:
 • 2020-2022, Macierze elementów dyfrakcyjnych do zastosowań w układach interfejsów optycznych fotonicznych układów scalonych, FOTECH‑2 (POB Technologie fotoniczne) - wykonawca
 • 2019-2023, HYPHa - Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych układów fotonicznych na bazie materiałów ceramicznych i polimerowych, TEAM‑NET, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - kierownik projektu
Publikacje z lat 2017-2022:
 • M. Lelit, M. Słowikowski, M. Filipiak, M. Juchniewicz, B. Stonio, B. Michalak, K. Pavłov, M. Myśliwiec, P. Wiśniewski, A. Kaźmierczak, K. Anders, S. Stopiński 1, R. B. Beck and R. Piramidowicz, Passive Photonic Integrated Circuits Elements Fabricated on a Silicon Nitride Platform, Materials 15 (4), 2022, pp. 1398 (1-23), http://dx.doi.org/10.3390/ma15041398
 • A. Kazmierczak, M.A. Butt, M. Zięba, C. Tyszkiewicz, P. Karasiński, R. Piramidowicz, Towards the most convenient configuration of integrated photonic sensor for implementation in SiO2:TiO2 sol-gel derived waveguide film technology, Proc. SPIE, Optical Sensing and Detection VII 12139, 2022, pp. 1213908, http://dx.doi.org/10.1117/12.2622209
 • M. Słowikowski, A. Kaźmierczak, S. Stopiński, M. Bieniek, S. Szostak, K. Matuk, L. Augustin and R. Piramidowicz, Photonic Integrated Interrogator for Monitoring the Patient Condition during MRI Diagnosis, Sensors 21 (12), 2021, pp. 4238, http://dx.doi.org/10.3390/s21124238
 • S. N. Khonina, N. L. Kazanskiy, M. A. Butt, A. Kaźmierczak and R. Piramidowicz, Plasmonic sensor based on metal-insulator-metal waveguide square ring cavity filled with functional material for the detection of CO2 gas, Optics Express 29 (11), 2021, pp. 16584-16594, http://dx.doi.org/10.1364/OE.423141
 • N. L. Kazanskiy, S. N. Khonina, M. A. Butt, A. Kaźmierczak, R. Piramidowicz, State-of-the-Art Optical Devices for Biomedical Sensing Applications — A Review, Electronics 10 (8), 2021, 973, http://dx.doi.org/10.3390/electronics10080973
 • A. Każmierczak, M. Słowikowski, K. Pavłov, M. Filipak, M. Vervaeke, C. Tyszkiewicz, H. Ottevaere, R. Piramidowicz, P. Karasiński, Efficient, low-cost optical coupling mechanism for TiO2-SiO2 sol-gel derived slab waveguide surface grating coupler sensors, Optica Applicata L (4), 2020, pp. 539-549, http://dx.doi.org/10.37190/oa200403
 • A. Kaźmierczak, M. Słowikowski, K. Pavłov, M. Filipiak, R. Piramidowicz, Polymer micro-lenses as an long-coupling-distance interfacing layer in low-cost optical coupling solution between optical fibers and photonic integrated waveguide circuits, Photonics Letters of Poland 11 (4), 2019, pp. 121-123, http://dx.doi.org/10.4302/plp.v11i4.964
 • A. Paśnikowska; S. Stopiński; K. Anders; A. Kaźmierczak; M. Tomkiewicz; R. Piramidowicz, Development of InP-based multichannel transmitters for application in WDM access systems, Proceedings of SPIE (Semiconductor Lasers and Laser Dynamics VIII) 10682, 2018, pp. 1068228, http://dx.doi.org/10.1117/12.2307641
 • A. Golba, S. Stopiński, A. Jusza, K. Anders, A. Kaźmierczak, M. Tomkiewicz, L. Augustin, R. Piramidowicz, Monolithically integrated multichannel transmitters for application in WDM-PON systems, Proc. SPIE, Optical Fibers and Their Applications 2017 10325, 2017, pp. 103250Y-8, http://dx.doi.org/10.1117/12.2271090
 • A. Kaźmierczak, S. Stopiński, A. Jusza, K. Anders, R. Piramidowicz, Sensing applications of photonic integrated circuits: ultra-compact optical transducers and interrogators, Proc. SPIE, Optical Fibers and Their Applications 2017 10350, 2017, pp. 103250A-1-8, http://dx.doi.org/10.1117/12.2271041