dr inż. Anna Jusza
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW
ul. Koszykowa 75 pok. 128 (GR)
00-662 Warszawa
tel. (22) 234 1466
e-m@il:

Termin konsultacji: pon. 1015-1200


Aktualnie prowadzone projekty badawcze:
 • 2018-2021, Nanostrukturalne światłowody fotoniczne do kilkumodowej propagacji nowej generacji, TECHMATSTRATEG, NCBR - wykonawca
 • 2018-2020, Przestrajalne metamateriały hiperboliczne na potrzeby nowej generacji przyrządów fotonicznych, TECHMATSTRATEG, NCBR - wykonawca
 • 2015-2019, System WDM-PON w technologii fotoniki scalonej, NCBIR, PBS3/A3/21/2015 - wykonawca
Publikacje z lat 2014-2019
 • A. Jusza, L. Lipińska, M. Baran, A. Olszyna A. Jastrzębska, M. Gil, P. Mergo, R. Piramidowicz, Praseodymium doped nanocrystals and nanocomposites for application in white light sources, Optical Materials 95, 2019, 109247-1-8, http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2019.109247
 • R. Piramidowicz, A. Jusza, L. Lipińska, M. Gil, P. Mergo, RE3+:LaAlO3 doped luminescent polymer composites, Optical Materials 87, 2019, pp. 35-41, http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2018.06.018
 • K. Anders, A. Jusza, P. Komorowski, P. Andrejuk, R. Piramidowicz, Short wavelength up-converted emission studies in Er3+ and Yb3+ doped ZBLAN glasses, Journal of Luminescence 201, 2018, pp. 427-433, http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2018.04.056
 • A. Golba, S. Stopiński, A. Jusza, K. Anders, A. Kaźmierczak, M. Tomkiewicz, L. Augustin, R. Piramidowicz, Monolithically integrated multichannel transmitters for application in WDM-PON systems, Proc. SPIE, Optical Fibers and Their Applications 2017 10325, 2017, pp. 103250Y-8, http://dx.doi.org/10.1117/12.2271090
 • A. Kaźmierczak, S. Stopiński, A. Jusza, K. Anders, R. Piramidowicz, Sensing applications of photonic integrated circuits: ultra-compact optical transducers and interrogators, Proc. SPIE, Optical Fibers and Their Applications 2017 10350, 2017, pp. 103250A-1-8, http://dx.doi.org/10.1117/12.2271041
 • A. Jusza, K. Anders, P. Polis, R. Stępień, L. Lipińska, R. Piramidowicz, Luminescent properties in the visible of Er3+/Yb3+ activated composite materials, Optical Materials 36 (10), 2014, pp. 1749-1753, http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2014.03.018
 • P. Polis, P. Mosdorf, E. Karwowska, A. Jastrzebska, A. Olszyna, A. Kunicki, R. Piramidowicz, K. Anders, A. Jusza, Influence of Al2O3/Pr nanoparticles on soil, air and water microorganisms, Advanced Structured Materials 29, 2013, pp. 1-8, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-31470-4_1
 • P. Polis, A. Jastrzębska, J. Jureczko, A. Jusza, R. Piramidowicz, K. Anders, A. Olszyna, A. Kunicki, W. Fabianowski, Synthesis and characterization of polymer composite base on RE3+:Al2O3 nanopowders doped by rare earth metals for application in optoelectronics, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 8902, 2013, pp. 89022T, http://dx.doi.org/10.1117/12.2031360
 • K. Anders, A. Jusza, M. Baran, L. Lipińska, R. Piramidowicz, Emission properties of polymer composites doped with Er3+:Y2O3 nanopowders, Optical Materials 34 (12), 2012, pp. 1964-1968, http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2011.11.011
 • A. Jusza, L. Lipińska, M. Baran, P. Mergo, A. Millan, F. Dieleman, R. Piramidowicz, Luminescent properties of polymer nanocomposites activated with praseodymium doped nanocrystals, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 8435, 2012, pp. 84351T, http://dx.doi.org/10.1117/12.922143
 • J. D. Fidelus, M. Barczak, K. Michalak, Z. Fekner, A. Duzyńska, A. Jusza, R. Piramidowicz, C. J. Monty, A. Suchocki, Microstructural and optical characterization of TiO2 doped with ytterbium synthesized by Sol-Gel and solar physical vapor deposition process, Journal of Nanoscience and Nanotechnology 12 (5), 2012, pp. 3760-3765, http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2012.6152
 • J.D. Fidelus, A. Karbowski, J. Grabis, A. Jusza, R. Piramidowicz, R. S. Brusa, G.P. Karwasz, Positron-annihilation, structural and optical studies on properties of nanostructured ZrO2, ZnO, Bi2O3 and ZnO-Bi2O3, Acta Physica Polonica A 120 (6-A), 2012, pp. A-66-68, http://dx.doi.org/10.12693/APhysPolA.120.A-66
 • P. Polis, A. Jusza, K. Anders, A. Jastrzębska, A. Olszyna, J. Jureczko, W. Fabianowski, A. Kunicki, R. Piramidowicz, Synthesis and characterization of RE3+:Al2O3 nanopowders for application in the polymer based composite light sources, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 8435, 2012, pp. 84352A, http://dx.doi.org/10.1117/12.922751
 • K. Anders, P. Florczyk, P. Gdula, A. Jusza, R. Piramidowicz, Erbowe lasery włóknowe w geometrii all-fiber, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania 52 (2), 2011, pp. 95-99
 • A. Jusza, K. Anders, A. Jastrzębska, P. Polis, A. Olszyna, M. Kuś, A. Kunicki, R. Piramidowicz, Luminescent and structural properties of Yb3+-doped Al2O3 nanopowders, Optical Materials 33 (10), 2011, pp. 1487-1491, http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2011.04.015
 • M. Dudek, A. Jusza, K. Anders, L. Lipińska, M. Baran, R. Piramidowicz, Luminescent properties of praseodymium doped Y2O3 and LaAlO3 nanocrystallites and polymer composites, Journal of Rare Earths 29 (12), 2011, pp. 1123-1129, http://dx.doi.org/10.1016/S1002-0721(10)60610-2